Liturgie van het huwelijk

Door Redactie

Bij de viering van het huwelijk zijn de volgende onderdelen: Inleidende vragen Trouwbelofte Bevestiging van het huwelijk Lofprijzing Zegening van de ringen Overreiking van de ringen Danklied Voorbede Voor elk van deze onderdelen vindt u hierna de keuzemogelijkheden. Zorg dat u alle onderdelen in uw boekje opneemt. Inleidende vragen 1 N. en N., jullie zijn…

Liturgie van het Woord

Door Redactie

In de Liturgie van het Woord kan men kiezen voor twee of drie lezingen. Minstens één van de lezingen moet uitdrukkelijk over het huwelijk handelen. Die staan hieronder met een * aangegeven. Men dient dus minstens één lezing met een * te kiezen. Er zijn twee mogelijke schema’s: A. Met twee lezingen  – Eerste lezing…

Openingsriten

Door Redactie

Het inleidende gedeelte van de viering noemen we de openingsriten. Bij de samenstelling van een boekje, dient men rekening te houden met de volgende kopjes. Hieronder vindt men dan bij iedere kopje de mogelijkheden waaruit men kan kiezen. OPENINGSRITEN Welkom aan bruid en bruidegom In het portaal begroet de priester bruid en bruidegom en heet…

Inleiding op Huwelijk met eucharistie

Door Redactie

Deze werkmap is verdeeld in 5 hoofddelen: 1. openingsritus 2. dienst van het woord 3. de huwelijksviering 4.de heilige eucharistie 5 de slotritus. Elke van die hoofddelen heeft enkele vaste onderdelen. Voor de meeste van die onderdelen zijn verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Met behulp van deze map kunt u bij ieder van de onderdelen uw eigen…

Inleiding op het huwelijk

Door Redactie

Het huwelijk tussen twee gedoopten is volgens de leer van de katholieke Kerk en ook van de Oosters orthodoxe kerken een sacrament.  Een huwelijk kan wanneer een van de partijen katholiek is alleen geldig gesloten worden voor de pastoor van de parochie waar men elkaar het jawoord geeft én twee getuigen.  De betreffende pastoor kan…