Sacramentsdag c

In tijden van crisis in de Kerk is ook altijd de eucharistie bedreigd. Zo was het in de tijd van de Reformatie. Zo is het nu. Er waren in die tijd talloze afwijkende opvattingen en praktijken rond de eucharistie. En die zijn er nu ook. Daarom is het goed wat we vandaag op Sacramentsdag, nu…

Drie-eenheid c

Als we het mysterie van de Drievuldigheid overdenken, medechristenen, dan worden ons twee dingen heel duidelijk. Op de eerste plaats dat God de totaal andere is, een mysterievolle werkelijkheid, die ons menselijk begrip te boven gaat. Maar tegelijk op de tweede plaats, dat dat Goddelijk mysterie ons ontzagwekkend nabij is. God openbaart zich in het…

Christus Koning c

Het lijkt met elkaar te vloeken om op het feest van Christus Koning het evangelie te lezen van Christus, die aan het kruis hangt. Een koning immers moet macht bezitten en wie is er nou machtelozer dan een gekruisigde? Een koning moet overwinnaar zijn, anders is hij koning af. Een gekruisigde is toch geen overwinnaar…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…