Doop des Heren b

Het feest van vandaag voert ons naar het begin van Jezus openbare leven. Jezus komt van Nazaret waar Hij dertig jaar in het verborgene geleefd had naar de Jordaan waar Johannes preekt. De Johannes is man van harde en strenge woorden, die ervan overtuigd is dat het oordeel van God dichtbij is. Hij neemt geen…

Openbaring des Heren

bij: Jes. 60, 1-6 en Ef. 3, 2-3a.5-6 en Mt. 2. 1-12 Vierden we met Kerstmis, dat Gods mens werd, geboren uit de maagd Maria, vandaag vieren we, dat de Godmens zich openbaart, dat Hij zich als zodanig doet kennen. Christus openbaart zich aan heel de wereld; niet alleen aan de Joden, die we al…

Feest van de Heilige Familie b

bij: Sir. 3, 2-6.12-14 en Kol. 3, 12-21 en Lc. 2, 22-40 Er staat eigenlijk weinig of niets in de Bijbel over het gezinsleven van de heilige Familie in Nazaret. We moeten dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies voor het christelijk gezinsleven van onze tijd. Maar één ding is zeker, zelfs al staat…

Kerstmis Dagmis

bij Jes. 52, 7-10 en Hebr. 1, 1-6 en Joh. 1, 1-18 Kerstmis is het feest van de grote woorden; woorden van de kerstboodschappen over vrede en gerechtigheid; woorden van de wensen naar elkaar toe van gezondheid, geluk en zaligheid. En die woorden menen we ook allemaal, maar toch – en dat is vaak het…

Kerstmis Nachtmis

bij: Jes. 9, 1-3.5-6 en Tit. 2, 11-14 en Lc. 2, 1-14 Want er was voor hen geen plaats in de herberg. Als Gods liefde zijn toppunt bereikt in de menswording van zijn Zoon is er voor Hem geen plaats in de herberg. Hij wordt geboren, buitenaf, in een grot,, in een stal die voor…

Vierde zondag Advent b

Bij: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11.16 en Rom. 16, 25-27 en  Lc. 1, 26-38 Wij willen vaak van alles doen. Als we gelovige mensen zijn willen we van alles voor God doen. Dat wil David ook. Na de uittocht uit Egypte stond de ark van God nog steeds onder tentdoek, terwijl de Israëlieten allang in mooie…

Derde zondag Advent b

Bij: Jes. 61, 1-2a.10-11 en 1 Tess. 5, 16-24 en Joh. 1, 6-8, 19-28 Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Deze woorden van de profeet Jesaja uit de eerste lezing geven het karakter aan dat van oudsher de derde zondag van de advent tekent. Het…

Tweede zondag Advent

bij: Jes. 40, 1-5.9-11 en 2 Petr. 3, 8-14 en Mc. 1, 1-8 Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus tua, zingen we telkens weer in de advent: troost, troost u, mijn volk, uw heil zal spoedig komen. Het is Gods belofte, die zich in de loop van de heilsgeschiedenis op tweeërlei wijze vervult. Allereerst…

Eerste zondag Advent b

bij: Jes. 63, 16b-17.19b; 64 3b-7 en 1 Kor. 1, 3-9 en Mc. 13, 33-37 De overgang van het ene kerkelijke jaar naar het andere gaat bijna geruisloos. De laatste zondag van het kerkelijke jaar, Christus Koning vorige week, richtte in het evangelie van de bokken en de schapen onze aandacht op de laatste komst…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…