Gedaanteverandering des Heren b

De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken grote groepen mensen: het zal niet lang meer duren. De wereld is verloren. Het einde is nabij.…

Maria Lichtmis b

Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en Jozef waren wetsgetrouwe mensen. Het bijzondere aan de gebeurtenis kunnen we alleen…

Maria Tenhemelopneming

Het centrale geheim van Maria is, dat zij de Moeder van God is. Zij heeft immers Gods eigen Zoon, God uit God, licht uit Licht, ware God uit de ware God, ter wereld gebracht. Bij de menswording van God, bij het begin van onze verlossing waardoor Christus ons maakte tot kinderen van God, speelt Maria…

Sacramentsdag b

Och, als je maar goed bent voor elkaar, dat is het belangrijkste. Dan ben je een goed christen. Dan hoef niet je per se zondags naar de mis. Dat is een geluid, medechristenen, dat we in onze dagen nogal eens horen. Maar die uitspraak is, waarschijnlijk onbedoeld, niet zo heel erg christelijk. Want als je…

Heilige Drie-eenheid b

Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig: wij geloven in de Vader de Zoon en de Geest. God is een persoonlijke God, niet zomaar iets, een of andere…

Christus Koning b

Aan het eind van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze ogen op Christus die na zijn verlossingswerk volbracht te hebben als Koning heerst over heel de schepping. Christus Pantokrator, de Albeheerser, zoals Hij zo treffend is uitgebeeld inde koepel van iedere oosterse kerk. In deze Christus geloven wij. Die Christus verwachten wij op de…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…