Liturgie van het huwelijk

Bij de viering van het huwelijk zijn de volgende onderdelen: Inleidende vragen Trouwbelofte Bevestiging van het huwelijk Lofprijzing Zegening van de ringen Overreiking van de ringen Danklied Voorbede Voor elk van deze onderdelen vindt u hierna de keuzemogelijkheden. Zorg dat u alle onderdelen in uw boekje opneemt. Inleidende vragen 1 N. en N., jullie zijn…

Liturgie van het Woord

In de Liturgie van het Woord kan men kiezen voor twee of drie lezingen. Minstens één van de lezingen moet uitdrukkelijk over het huwelijk handelen. Die staan hieronder met een * aangegeven. Men dient dus minstens één lezing met een * te kiezen. Er zijn twee mogelijke schema’s: A. Met twee lezingen  – Eerste lezing…

Openingsriten

Het inleidende gedeelte van de viering noemen we de openingsriten. Bij de samenstelling van een boekje, dient men rekening te houden met de volgende kopjes. Hieronder vindt men dan bij iedere kopje de mogelijkheden waaruit men kan kiezen. OPENINGSRITEN Welkom aan bruid en bruidegom In het portaal begroet de priester bruid en bruidegom en heet…

Inleiding op Huwelijk met eucharistie

Deze werkmap is verdeeld in 5 hoofddelen: 1. openingsritus 2. dienst van het woord 3. de huwelijksviering 4.de heilige eucharistie 5 de slotritus. Elke van die hoofddelen heeft enkele vaste onderdelen. Voor de meeste van die onderdelen zijn verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Met behulp van deze map kunt u bij ieder van de onderdelen uw eigen…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…