Deze werkmap is verdeeld in 5 hoofddelen:

1. openingsritus

2. dienst van het woord

3. de huwelijksviering

4.de heilige eucharistie

5 de slotritus.

Elke van die hoofddelen heeft enkele vaste onderdelen. Voor de meeste van die onderdelen zijn verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Met behulp van deze map kunt u bij ieder van de onderdelen uw eigen keuze maken. U dient erop te letten, dat u alle onderdelen in de juiste volgorde in uw boekje vermeldt. Voor uw gemak laten we hieronder het schema van de hele viering volgen. Het cursief gedrukte is facultatief.

OPENINGSRITUS

Welkom aan bruid en bruidegom

Openingszang

Begroeting

Heer ontferm U – Kyrie eleison

Eer aan God – Gloria

Collectagebed

LITURGIE VAN HET WOORD

Eerste lezing

Antwoordpsalm of andere tussenzang

Tweede lezing

(Alleluja)vers of ander gezang

Evangelielezing

Preek

DE HUWELIJKSVIERING

Inleidende vragen

Trouwbelofte

Bevestiging van het huwelijk

Lofprijzing

Zegening van de ringen

Overreiking van de ringen

Danklied

Voorbede

DE HEILIGE EUCHARISTIE

Gezang tijdens het klaarmaken van de gaven

Oproep tot gebed

Gebed over de gaven

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Huwelijkszegen

Vredeswens

Lam Gods – Agnus Dei

Uitnodiging tot de communie

Communiezang

Gebed na de communie

SLOTRITUS

Inroepen van Maria’s voorspraak

Zegen

De antwoorden van het volk zijn vetgedrukt aangegeven. U kunt natuurlijk ook zelf voor de gewoon gedrukte tekst “priester” zetten en voor vet gedrukte tekst “allen”.