Doop des Heren c

Een jongetje bracht me eens naar een hok achter in het schuurtje. Hij vroeg: “weet u wie dat is. Ik zei gewoon wat ik dacht te zien: een konijn. “nee”, zei het jongetje, “dat is mijn vriendje”. En hij had gelijk: het was zijn vriendje, maar kon ik dat weten. Totdat hij het mij openbaarde,…

Openbaring des Heren

Vierden we met Kerstmis, dat Gods mens werd, geboren uit de maagd Maria, vandaag vieren we, dat de Godmens zich openbaart, dat Hij zich als zodanig doet kennen. Christus openbaart zich aan heel de wereld; niet alleen aan de Joden, die we al bij de stal gezien in de herders van Bethlehem, maar ook aan…

Kerstmis Dagmis

De gelovige mens weet uit de heilige geschriften van de bijbel, dat God sinds onheuglijke tijden met de mens bezig is geweest. En dat bezig zijn met de mensen wordt uitgedrukt in Gods spreken. Het spreken van God is verre van loos gepraat. Het woord van God is tegelijk zijn werken; zijn woorden zijn zijn…

Kerstmis nachtmis

Het is donker op de velden rond Betlehem. En duisternis is altijd koud en beangstigend. Huiverend schuiven de herders dichter bij elkaar, steun en warmte zoekend in elkaars nabijheid. Maar de kille duisternis is groter en machtiger dan dat kleine groepje mensen. Ze voelen zich verloren in de nacht. Herkent u ze: de herders? Herkent…

Vierde zondag Advent c

“Brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. Toen zei Ik: hier ben Ik; Ik ben gekomen God om uw wil te doen.” Zo vat de HebreeĆ«nbrief vandaag de verlossende komst van Jezus samen. Hij is in de wereld gekomen om de wil te doen van de Vader. Daartoe…

Derde zondag Advent c

De advent is een ernstige tijd. Dat wordt onderstreept door het paars in de liturgie. Er wordt geen gloria gezongen. En midden in die advent staat daar Johannes de Doper, die ernstige profeet uit de woestijn in zijn ruige, kameelharen kleed en hij roept mensen op tot een ander leve. Immers het koninkrijk Gods staat…

Tweede zondag Advent c

Bij iedere mens leeft het verlangen naar echt geluk, naar wat wij in de kerk heil noemen. Iedere mens zou eigenlijk die heelheid willen, die volheid van menszijn, die we eigenlijk maar moeilijk onder woorden kunnen brengen, omdat we hem in de praktijk niet kennen, alleen maar in onze dromen kunnen vermoeden. Heil is nog…

Eerste zondag Advent c

Het grote smeekgebed van de oergemeente was: Maranatha; dat is Aramees voor: kom, Heer Jezus. Maranatha, het staat aan het einde van de eerste KorintiĆ«rsbrief. Het staat ook aan het einde van heel nieuwe testament, aan het eind van het boek Openbaring van de apostel Johannes. Kom, Heer Jezus, kom. Zo eindigt de Bijbel. Het…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…