Inleiding op het doopsel

U vindt hier de officiële teksten en riten voor de kinderdoop in de katholieke Kerk. Er circuleren soms nog vreemde teksten die door een particuliere werkgroep of een individuele priester zijn samengesteld. Zij hebben echter geen enkele autoriteit en doen afbreuk aan de eenheid van sacramentenbediening in de Kerk. Iedere gelovige heeft het recht van…

Deel 1: Ontvangst van de kinderen

De priester/diaken gaat naar de ingang van de kerk waar de ouders, peter en meter met de dopeling wachten. De priester/diaken verwelkomt hen. Daarna vraagt hij aan de ouders: Welke naam hebt u aan uw kind gegeven? De ouders noemen de naam van het kind. Moge deze namen geschreven staan in het boek des levens…

Deel 2: Liturgie van het Woord

De onderdelen van dit deel zijn: Lezingen uit de Heilige Schrift Homilie Voorbede Aanroeping van de heiligen Exorcismegebed Zalving met de olie van de geloofsleerlingen Lezingen uit de Heilige Schrift Voor de viering van de liturgie van het Woord zijn er verschillende mogelijkheden. Het minimale is één lezing uit de heilige Schrift. Maar men kan…

De viering van het Doopsel

In de eigenlijke viering van het doopsel kunnen we de volgende onderdelen onderscheiden: Zegening of aanroeping van God over het water Afzwering en geloofsbelijdenis Doopsel Die onderdelen komen hierna met hun keuzemogelijkheden aan bod. Zegening of aanroeping van God over het water Alleen in de paastijd wordt het doopwater gebruikt dat in de paasnacht gezegend…

Verklarende riten

De indeling is als volgt: Zalving met chrisma Het doopkleed De doopkaars Effetaritus Zalving met chrisma De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest, heeft jullie opgenomen in zijn volk. Hij zalft jullie…

Slotriten

De indeling is als volgt: Het Gebed des Heren Zegen en wegzending Toewijding aan Maria. Gebed des Heren Allen trekken nu naar het altaar, tenzij de doop in de altaarruimte wordt toegediend. Staande voor het altaar zegt de celebrant: Beste ouders, peter en meter, uw kinderen zijn door het doopsel herboren, ze zijn kinderen van…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…