Christus Koning b

Door Redactie

Aan het eind van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze ogen op Christus die na zijn verlossingswerk volbracht te hebben als Koning heerst over heel de schepping. Christus Pantokrator, de Albeheerser, zoals Hij zo treffend is uitgebeeld inde koepel van iedere oosterse kerk. In deze Christus geloven wij. Die Christus verwachten wij op de…

Pinksteren

Door Redactie

Je zou kunnen zeggen, zusters en broeders, Pinksteren is het feest van de praktijk. Met kerstmis hebben we de liefde van God mogen zien voor de mensen, die gestalte rijgt in de geboorte van zijn Zoon te midden van de mensen. 1n het Paasmysterie hebben we de enorme kracht van die liefde gezien: die Christus…

Zevende zondag van Pasen b

Door Redactie

Er wordt nogal eens gezegd: de Kerk gaat te weinig met haar tijd mee. Ze houdt vast aan dingen die de meeste mensen al lang achter zich gelaten hebben. De Kerk prijst zich uit de markt als ze aan al die dingen vasthoudt. Men snapt niet dat de Kerk zich niet aanpast aan de opvattingen…

Hemelvaart des Heren b

Door Redactie

De betekenis van het feest van vandaag maakt dat heel duidelijk: staat heel duidelijk verwoord in de prefatie van dit feest: “Hij  (Christus) is ons Hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal volgen.” Het doel van de gelovige christen ligt niet op deze aarde, het ligt in de hemel.…

Zesde zondag van Pasen b

Door Redactie

Het is algemeen bekend, zusters en broeders, dat een kind, dat van jongs af aan te weinig aandacht en liefde heeft gehad, veel moeilijker in staat in staat is zelf lief te hebben en zijn richting in het leven te vinden. Lief hebben, geborgenheid geven is voor een mens pas mogelijk als je liefde en…