Dertiende zondag door het jaar c

Het gaat Jezus in het evangelie om het kijk Gods. Dat kondigt Hij aan. Dat begint in Hem en het zal eens in alle heerlijkheid doorbreken. Het Rijk Gods: dat is de volledige heerschappij van God, niet aangetast en gehinderd door de machten van het kwaad. Van dat Rijk Gods is in deze wereld nog…

Twaalfde zondag door het jaar c

Het lijkt wel een soort enquête die Jezus houdt: “wat denken de mensen nou van Mij?” Hij heeft een tijdje gewerkt; Hij heeft gepreekt over het koninkrijk Gods, Hij heeft mensen genezen, duivels uitgedreven, bepaalde groepen zoals de farizeeën de les gelezen. En dan vraagt Hij: “wie denken de mensen dat Ik ben?” En dan…

Elfde zondag door het jaar c

Het gaat vandaag in de lezingen over zonde en vergeving, een thema dat centraal staat in het evangelie: de zondigheid van heel het menselijk geslacht en van iedere mens afzonderlijk en de vergeving die God ons in Christus aanbiedt. Hij is immer gestorven voor onze zonden. Zijn bloed is vergoten voor onze verzoening met God.…

Tiende zondag door het jaar c

1.            Het hart van het christelijk geloof is het geloof in het eeuwig  leven en dan niet het eeuwig leven als iets vanzelfsprekend, maar  als iets wat ons geschonken wordt in Jezus Christus. Hij is de  weg de waarheid en het leven. Eeuwig leven gebonden aan de persoon  van Jezus Christus. Eeuwig leven dat je…

Achtste zondag door het jaar c

Zoals al enkele zondagen hebben we ook vandaag in het evangelie gelezen uit de zogenaamde Veldrede van Lukas, de parallel van de Bergrede bij Matteüs. Het zijn min of meer losse uitspraken van Jezus, die door de evangelist aan elkaar geregen zijn tot een soort toespraak. De samenhang is niet altijd even duidelijk, maar ieder…

Zevende zondag door het jaar c

Als je christen wilt zijn, moet je een keuze maken, en wel een heel duidelijke keuze; want de gevolgen van die keuze zijn beslissend voor je leven. U hebt gehoord wat de profeet Jeremia zei in de eerste lezing: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die zijn leven bouwt op een schepsel.” Dat betekent:…

Zesde zondag door het jaar c

Als je christen wilt zijn, moet je een keuze maken, en wel een heel duidelijke keuze; want de gevolgen van die keuze zijn beslissend voor je leven. U hebt gehoord wat de profeet Jeremia zei in de eerste lezing: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die zijn leven bouwt op een schepsel.” Dat betekent:…

Vierde zondag door het jaar c

Profeten, mensen die in de naam van God spreken, hebben het niet gemakkelijk. Dat is het thema van de lezingen van deze zondag. Maar echte profeten mogen zich daardoor niet laten ontmoedigen. Want het is blijkbaar van het begin af aan zo, dat mensen zich door God niet willen laten gezeggen. Een van de eerste…

Vijfde zondag door het jaar c

Belangrijke dingen in het leven, medechristenen, de dingen die ons leven de moeite waard maken, komen niet op de eerste plaats voort uit redeneringen. Als iemand je vraagt: hoe komt het dat je nu juist bevriend bent met die of die, dan kun je dat meestal niet beredeneren. Je kunt er wel van alles over…

Derde zondag door het jaar c

Als ik me aan de regels van de Kerk wil houden en mensen zijn het daar niet mee eens, dan krijg ik nogal eens het verwijt: u bent wettisch; u houdt van wetten en regeltjes. Ik ben daar niet zo erg van onder de indruk omdat het gewoon een domme opmerking is. Ze hebben namelijk…

Tweede zondag door het jaar c

Het wijnwonder van Kana wordt ons door de evangelist Johannes niet verteld om te 1aten zien hoe Jezus de mensen op dat feest in Kana een plezier deed en uit de nood hielp. Het wordt genoemd: het begin van de tekenen en de openbaring van zijn heerlijkheid. Het gebeuren is een teken. Door Jezus wordt…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…