Achtentwintigste zondag door het jaar c

Door Redactie

Ik heb wel eens van iemand, die op latere leeftijd, na veel zoeken en onzekerheid, katholiek geworden was en zich had laten dopen gehoord, dat hij ontzettend blij was met de zekerheid die het geloof hem geschonken had; dankbaar voor het doopsel dat hem had opgenomen in de liefde van Christus. En hij stond er…

Zevenentwintigste zondag door het jaar c

Door Redactie

“Heer, geef ons meer geloof”. Die vraag van de apostelen aan Jezus is ons uit het hart gegrepen. We leven in een tijd waarin het voor velen moeilijk is te geloven. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de tijd waarin iedereen geloofde, waarin geloof misschien daarom ook zo vanzelfsprekend leek. Die vanzelfsprekendheid is…

Zesentwintigste zondag door het jaar c

Door Redactie

Het begrippenpaar arm en rijk spelen een grote rol in de bijbel. Ze gaan uit van de maatschappelijke situatie waarin mensen verkeren. Aan de ene kant de armen die buiten hun schuld niets hebben, ellende moeten verduren en aan de rand van samenleving leven. En anderzijds de rijken, die alles hebben wat hun hartje begeert…

Vijfentwintigste zondag door het jaar c

Door Redactie

Er zijn veel mensen, die moeite hebben met het evangelie van vandaag. Hoe kan het nou dat Jezus zo’n onrechtvaardige rentmeester, die alles doet wat God verboden heeft, zo prijst en in de bloemetjes zet? Daar deugt toch niets van, zou je zeggen. Je zou eerder verwachten   en dan was het ook veel begrijpelijker   dat…

Vierentwintigste zondag door het jaar c

Door Redactie

Als ik bij een bediening vraag: wilt u nog biechten?, dan krijg je heel vaak het antwoord: “nee, ik heb eigenlijk niks verkeerds gedaan, ik heb altijd wel goed geleefd”, ofwel “och, onze Lieve Heer begrijpt het wel.” Nee, zelfs in het zicht van het nabije oordeel, wijst men het sacrament van boete en vergeving…