Achtentwintigste zondag door het jaar a

Door Redactie

bij: Jes. 25, 6-10a en Fil. 4, 12-14.19-20 en Mt. 22, 1-14 Als één ding duidelijk wordt uit de lezingen van vandaag, dan is het wel, dat het grote Messiaanse bruiloftsfeest er komt. Er kan gebeuren wat wil, maar dat grote feest van God zal doorgaan. Veel mensen zijn somber gestemd wat betreft de toekomst…

Zevenentwintigste zondag door het jaar a

Door Redactie

bij: Jes. 5, 1-7 en Fil. 4, 6-9 en Mt. 21, 33-43 Er is veel inspanning nodig om in de Bijbelse tijd woeste grond geschikt te maken voor de landbouw. Er waren nog geen technische hulpmiddelen. Alles moest met de hand gebeuren. In de brandende moet er gezwoegd worden om de helling vrij van stenen…

Zesentwintigste zondag door het jaar a

Door Redactie

bij: Ez. 18, 25-28 en Fil. 2, 1-11 en Mt. 21, 28-32 Wij voelen ons, medechristenen, nette, keurige mensen, die de plichten van onze godsdienst zo goed mogelijk nakomen. Over het algemeen zijn we tamelijk tevreden over onszelf: we doen het nog niet zo slecht. Kijk maar eens naar die anderen, denken we dan -want…

Vijfentwintigste zondag door het jaar a

Door Redactie

bij: Jes. 55, 6-9 en Fil.1, 20c-24.27a en Mt. 20, 1-16a Het is mij meerdere malen overkomen, dat als je de naam van iemand in lovende zin gebruikte en zei: dat is toch ‘nen aardige mens; dat er dan iemand zei: ja maar, die is in de oorlog fout geweest, weet u dat niet. Of:…

Vierentwintigste zondag door het jaar a

Door Redactie

bij: Sir. 27, 30-28, 7 en Rom. 14, 7-9 en Mt. 18, 21-35 De vraag, die Petrus vandaag aan Jezus stelt is ons uit het hart gegrepen: vergeving dat is allemaal goed en wel, maar er zijn toch zeker wel grenzen. Sommige mensen kunnen je zo diep beledigen, zo diep kwetsen en dat nog wel…