Dertiende zondag door het jaar a

bij: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a en Rom. 6, 3-4. 8-11 en Mt. 10 37-42 Gastvrijheid staat in het Oosten en dus ook in Bijbel hoog aangeschreven. Maar toch gaat het in de eerste lezing en op het eind van het evangelie van deze zondag om meer dan simpele gastvrijheid. Elisa wordt door de Sunamitische vrouw…

Twaalfde zondag door het jaar a

bij: Jer. 20, 10-13 en Rom. 5, 12-15 en Mt. 10, 26-33 Wij leven in een vrij land, wat moeten we dan aan met de lezingen van deze zondag, die duidelijk slaan op een situatie van kerkvervolging, op benarde tijden voor de gelovige. In de eerste lezing de profeet Jeremia, die er zich over beklaagt,…

Elfde zondag door het jaar a

bij: Ex. 19, 2-6 en Rom. 5, 6-11 en Mt. 9, 36-10, 8 Vanaf het begin de wereld, vanaf het moment dat de mensheid als zodanig zich van God afkeerde en zijn eigen weg ging, roept God mensen om zich los te maken uit een omgeving die tot hun ondergang leidt om vrienden te worden…

Tiende zondag door het jaar a

bij: Hos. 6, 3-6 en Rom. 4, 18-25 en Mt. 9, 9-13 Farizeeën waren keurige en uiterst godsdienstige mensen, medechristenen. Ze wilden trouw zijn aan de God van het Verbond, aan de God, die hen uit Egypte had geleid, aan de God die beloofd had hen te zullen redden. Juist omdat ze zo godsdienstig waren,…

Achtste zondag door het jaar a

bij: Jes. 49, 14-15 en 1 Kor. 4, 1-5 en Mt. 6, 24-34 Wat is het belangrijkste in je leven? Voor die vraag stelt Jezus ons in het evangelie van vandaag. Wie of wat komt op de eerste plaats in de praktijk van alledag? Is dat God, is dat het Koninkrijk en zijn gerechtigheid? Of…

Zevende zondag door het jaar a

bij: Lev. 19, 1-2.17-18 en 1 Kor. 3, 16-23 en Mt. 5, 38-48 Er wordt misschien nergens zo gemakkelijk en lichtvaardig over gepraat als over de naastenliefde. De meeste mensen zijn er toch wel van overtuigd, dat ze het in dat opzicht niet zo slecht doen. En het excuus dat je vaak hoort van mensen,…

Zesde zondag door het jaar a

bij: Sir. 15, 15-20 en 1 Kor. 2, 6-10 en Mt. 5,17-37 Zoals u misschien weet, publiceer ik nog wel eens iets op het internet als er vreemde dingen over het katholieke geloof worden beweerd door zogenaamde katholieken. Ik krijg dan steevast van allerlei kanten het verwijt: u bent iemand van regeltjes, net als de…

Vijfde zondag door het jaar a

bij: Jes. 58, 7-10 en 1 Kor. 2, 1-5 en Mt. 5, 134-16 Mensen zijn over het algemeen kuddedieren, meelopers. Ze volgen gemakkelijk en vrij kritiekloos de meerderheid of de tijdgeest. Het is nu in de mode politiek tamelijk rechts, individualistisch en materialistisch te zijn. De meeste mensen gaan daar min of meer in mee.…

Vierde zondag door het jaar a

bij: Sef. 2, 3; 3, 12-13 en1 Kor. 1, 26-31 De profeet Sefanja leefde in een tijd, dat grote gedeelten van het volk, en met name de vooraanstaanden en de rijken, zich niet zo erg hielden aan Gods geboden. Er werden vreemde goden vereerd, vreemde zeden en gewoonten waren het volk binnengedrongen. Grote gedeelten van…

Derde zondag door het jaar a

bij: Jes. 8, 23b-9, 3 en 1 Kor. 1, 10-13.17 en Mt. 4, 12-23 Het doel van Jezus’ komst in deze wereld is de prediking en de vestiging van wat in het evangelie genoemd wordt het Rijk der hemelen of het Rijk Gods. Dat is het rijk van vrede en gerechtigheid, omdat in dat rijk…

Tweede zondag door het jaar a

bij: Jes. 49, 3.5-6 en 1 Kor. 1, 1-3 en Joh. 1, 29-34 We zijn vertrouwd met het beeld van Lam Gods. Het is een veel gebruikt motief in de religieuze kunst. Het beeld wordt ons vóór de communie in iedere eucharistie voorgehouden. Maar spreekt het beeld ook tot ons? Klinkt er alles in mee,…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…