Eerste zondag Veertigdagentijd a

bij: Gen. 2, 7-9.3, 1-7 en Rom. 5, 12-19 en Mt. 4, 1-11 Het kwaad, het lijden, de dood zijn een mysterie; een geheim, dat wij niet helemaal kunnen  beredeneren en doorgronden. Vandaar ook telkens weer de vragen van mensen: waarom laat God dit alles toe? Waarom lijden en dood? Waarom zijn er zoveel verschrikkingen…

Hoogfeest van de Openbaring des Heren

bij: Jes. 60, 1-6 en Ef. 3, 2-3a.5-6 en Mt. 2. 1-12 Wijsheid en dwaasheid worden in de bijbel nogal eens tegenover elkaar gesteld. En dan heeft wijsheid niets te maken met menselijke geleerdheid, met diep kunnen nadenken, met alleen maar je verstand gebruiken. Verschillende malen lezen we in het oude testament: het begin van…

Hoogfeest van Maria, Moeder van God, Nieuwjaar

Op de achtste dag van het Kerstfeest, de octaafdag vieren we de persoon die bij de menswording van Gods Zoon een sleutelrol speelde: zijn moeder Maria. We vieren haar vandaag onder de titel “Moeder Gods”; op het eerste gezicht een vreemde titel want hoe kan God die van eeuwigheid bestaat nu een sterfelijke, geschapen moeder…

Feest van de Heilige Familie a

bij: Sir. 3. 2-6.12-14; Kol. 1, 13-21; Mt. 2, 13-15.19-23 Wij hebben vaak de neiging het kerstgebeuren te zien als een soort romantische idylle. En we vergeten daarbij een beetje hoe hard het was een kind ter wereld te moeten brengen in een stal. En het gebeuren van vandaag is helemaal niet idyllisch. Als pasgeboren…

Kerstmis Dagmis

bij Jes. 52, 7-10 en Hebr. 1, 1-6 en Joh. 1, 1-18 Vanaf het begin heeft God tot de mensen gesproken. Hij heeft mensen aangesproken als Noach en Abraham en Hij heeft gesproken door de profeten. Door zijn woord neemt God contact met mensen; zo communiceert Hij met mensen. Zo spreekt Hij nu volgens de…

Kerstmis Nachtmis

bij: Jes. 9, 1-3.5-6 en Tit. 2, 11-14 en Lc. 2, 1-14 “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft”, zo zingen de engelen boven de velden van Bethlehem. Vanaf deze nacht wordt door een vernieuwde mensheid aan God de waarachtige eer gebracht en vanaf…

Vierde zondag van de Advent a

bij: Jes. 7, 10-14 en Rom. 1, 1-7 en Mt. 1, 18-24 Jozef dacht erover in stilte van Maria, zijn verloofde, te scheiden, lezen we in het evangelie. We kunnen dat goed begrijpen; het is zo menselijk, want wat aan Maria aan het gebeuren is, is voor het normale menselijke verstand maar voor één uitleg…

Derde zondag van de Advent a

Jes. 35, 1-6a.10 en Jak. 5,7-10 en Mt. 11, 2-11 Alle profeten van het Oude Testament met als laatste Johannes de Doper spreken over het reddende en tegelijk oordelende komen van God in deze. Zij kondigen de redding aan van hen die op God vertrouwen, die zich niet inlaten met het kwaad en zich telkens…

Tweede zondag van de Advent a

bij: Jes. 11, 1-10 en Rom 15, 4-9 en Mt. 3, 1-12 Het is een indrukwekkende figuur, die Johannes de Doper. Niet op de eerste plaats iemand die het mooi kon zeggen, maar iemand die gezag had door zijn levenswijze. Hij leefde in de woestijn. Nou is de woestijn niet bepaald een comfortabele plaats. Er…

Eerste zondag van de Advent a

bij: Jes. 2, 1-5; Rom. 13, 11-14; Mt. 24, 37-44 Dromen zijn bedrog, is een bekend Nederlands gezegde. En als we oude visioenen van de profeet Jesaja nalezen, dan zijn we misschien geneigd dit gezegde over te nemen. We hebben het gehoord in de eerste lezing: de volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…