Dertiende zondag door het jaar b

Als de bijbel over dood spreekt, wordt daar op de eerste plaats mee bedoeld: dood voor God. Iemand die geen band met God heeft, die zich van God heeft afgekeerd, hij heeft zich afgekeerd van de bron van het leven. Hij is dood. Hij kan zich nog zo groot voordoen in deze wereld, hij kan…

Twaalfde zondag door het jaar b

Hoe vaak kom ik niet mensen tegen, die in moeilijke omstandigheden, bij ziekte, bij verlies van een dierbare, in het zicht van de naderende dood verzuchten: waaraan heb ik dat nou verdiend? Hoe kan God mij dit nu laten overkomen? Eigenlijk wil men God dan om rekenschap vragen. Soms doet men dat ook uitdrukkelijk en…

Elfde zondag door het jaar b

Hoe moet het met de kerk in de toekomst, vragen veel mensen zich af. Heeft de kerk nog wel toekomst. Steeds minder mensen interesseren zich voor haar boodschap. Veel mensen die gedoopt zijn en officieel katholiek willen heten, hebben nauwelijks of geen boodschap aan de kerk. Kinderen groeien op zonder gebed, zonder kerkelijke praktijk. Je…

Tiende zondag door het jaar b

Vandaag wil even stil staan bij dat kleine zinnetje uit het evangelie van deze zondag: “Toen zijn verwanten dit hoorden trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei, dat Hij niet meer bij zijn verstand was.” Jezus’ familie dacht dat Hij niet meer bij zijn verstand was. En dan kun je…

Negende zondag door het jaar b

Onze maatschappij lijkt steeds meer door de economie te worden beheerst. Steeds meer dingen worden afgemeten aan het economisch nut. Nu heeft de economie altijd noodzakelijker wijs een grote invloed om mens en samenleving gehad. Immers de economie bepaalt of wij in het leven materieel vooruit kunnen. Tegelijk is het zo dat, als je aan…

Achtste zondag door het jaar b

Bij de profeten in het oude testament wordt de verhouding tussen God en zijn volk heel vaak beschreven in huwelijkstermen. Zo ook in de eerste lezing van deze zondag. God noemt zichzelf de bruidegom en zijn volk, Israël noemt Hij de bruid. Die huwelijksrelatie tussen God en zijn volk is begonnen bij de uittocht uit…

Zevende zondag door het jaar b

Als we bij eerlijk naar onszelf en rondom ons heen kijken, zien we dat er een heleboel fout gaat, in relaties, in de kerk, in de wereld, in de buurt. En tegelijk hebben we hebben nog nooit zoveel mensen gehad, die helemaal vrijgesteld zijn om problemen op te lossen en om fouten te eerstellen, die…

Zesde zondag door het jaar b

Ik wil vandaag even stilstaan bij de tweede lezing uit de eerste Korintiërsbrief, waar Paulus ons een hele praktische en heel belangrijke leefregel meegeeft als christen. Paulus geeft in dat kleine stukje dat we gehoord hebben antwoord op een vraag die hem uit de gemeente van Korinte gesteld werd: Mogen wij vlees eten, dat aan…

Vijfde zondag door het jaar b

Marcus schildert ons in het evangelie van deze zondag een doorsnee dag uit het openbare leven van Jezus. En dan zien we een evenwicht in een drukke dagorde waarvan wij kunnen leren. ’s Morgens, staat er, komt Jezus uit de synagoge. De synagoge is de plaats waar de Schrift gelezen wordt, waar in Gods wijsheid…

Vierde zondag door het jaar b

Hoe komen wij met God in contact, medechristenen? Hoe leren wij de wil van God kennen? Hoe komen wij erachter welke de weg naar het geluk is die wij moeten bewandelen? Allereerst, denk ik, door wat ons met de schepping meegegeven is. We hebben allemaal een ingeboren religieus besef, een op God gericht staan. Een…

Derde zondag door het jaar b

Als iemand verslaafd is aan alcohol of drugs, dan kun je die mens nog zo graag willen helpen, als hijzelf niet echt wil, dan gaat het niet. Ze gaan hun ondergang tegemoet en dat weten ze ook, maar als ze de wil missen om te keren van die weg, dan kan geen enkele hulp uitkomst…

Tweede zondag door het jaar b

Wie God in zijn leven wil ontmoeten, moet zijn oren open zetten. Want het geloof is uit het gehoor, zegt de apostel Paulus. In de eerste lezing van deze zondag wordt ons verteld, hoe de jonge Samuel tot profeet geroepen wordt. Maar hij moet eerst een gebrek in het horen overwinnen. Drie keer hoort hij…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…