Achtentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

“Geld maakt niet gelukkig”, zegt het spreekwoord, en hoe dikwijls nemen dit spreekwoord niet in de mond: “Geld maakt niet gelukkig”. En terwijl we dat zeggen, kunnen we tegelijk twee dingen constateren. Ten eerste dat ondanks de wijsheid van het spreekwoord de meeste mensen er niet naar handelen. De meeste mensen getroosten zich erg veel…

Zevenentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Nog steeds iedere dag, broeders en zusters, ervaren jonge mensen de verheven waarheid van het verhaal uit genesis, dat we hoorden in de eerste lezing. Op wonderlijke en onverklaarbare wijze voelen man en vrouw zich tot elkaar aangetrokken en zeggen: ja, hij is het; zij is het; die hulp die bij mij past. Met hem,…

Zesentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Johannes denkt, dat hij van Jezus wel een complimentje en bijval zal krijgen: Meester, het is toch ongepermitteerd, we hebben iemand die niet bij ons hoort in uw naam duivels uit zien drijven. We hebben gezegd dat dat niet mocht. Maar ze deden het toch. Dat lijkt nergens op. Volgens Johannes kon er eigenlijk niets…

Vijfentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Carrière maken, dat is wat telt in de wereld. Je telt mee als je ver schopt. En ver schoppen betekent dan veel geld verdienen, in de aandacht van de media staan. Dan hebben mensen bewondering voor je. Dan ben je een tycoon of een ster ongeacht wie je als mens bent en hoe je gedraagt.…

Vierentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Als je aan de gemiddelde mens in onze tijd vraag: “Geloof je?”, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk antwoorden: “ja, ik geloof wel dat er iets is”. Maar is aan de ene kant heel mager, want wat betekent nou dat “iets” waar ze in geloven? Wat houdt dat in? Ik ben bang: niet zo veel. En dat…