Als iemand verslaafd is aan alcohol of drugs, dan kun je die mens nog zo graag willen helpen, als hijzelf niet echt wil, dan gaat het niet. Ze gaan hun ondergang tegemoet en dat weten ze ook, maar als ze de wil missen om te keren van die weg, dan kan geen enkele hulp uitkomst brengen. Daar weet iedere hulpverlener. Zo belangrijk is de wil van de mens.

God is de grote hulpverlener van de mens. Hij wil die mens helpen gelukkig te worden en dat kan alleen als Hij luistert naar en op weg blijft naar zijn God, als oorsprong en doel van zijn leven. Als de mens iets anders nastreeft dan zijn God, gaat hij gegarandeerd zijn ongeluk tegemoet, is hij op weg naar het niets, de godverlatenheid, de hel die hijzelf kiest en God is machteloos daar iets aan te doen, omdat Hij de mens als persoon, zijn vrije wil om te kiezen respecteert. God, de grote hulpverlener kan alleen op de mensen in praten, ze bewegen om voor Hem te kiezen, zich af te keren van een heilloze weg.

En God doet dat ook steeds. Hij houdt niet op de mensen, die verslaafd zijn aan deze wereld, aan hun driften, aan hun egoïsme op te roepen  zich te bekeren, om te keren van die heilloze weg en zich toe te keren tot Hem en naar zijn geboden. De bijbel is er vol van.

Kijk maar naar Nineve, nota bene een niet Joodse, een heidense stad, waarvan het Joodse volk veel te lijden heeft gehad. Die stad is zo slecht dat ze regelrecht op de ondergang afkoerst. En Jona had het maar het liefst zo gelaten. Hij gunde die inwoners van Nineve de ondergang. Die hadden ze volgens hem wel verdiend. Hij wilde niet met Gods woord naar die stad gaan. Na een vluchtpoging die mislukte gaat Jona dan tegen zijn zin naar Nineve en verkondigt daar Gods woord: “als je zo doorgaat, dan ga je je ondergang tegemoet. En de inwoners van Nineve geloofden het woord van God.. Ze trokken boetekleren aan, ze begonnen te vasten om te laten zien dat hun ernst was, dat ze anders wilden gaan leven. Ze keerden zich van hun slechte gedrag af en ze keerden zich naar God Nineve had zich bekeerd en werd gered.

God is de grote hulpverlener van de mensen, maar de mens moet zelf kiezen. Gods hulpverlening wordt het meest duidelijk als Hij niet meer Jona stuurt of zomaar een profeet, maar zijn eigen Zoon Jezus Christus. De evangelist Markus vat vandaag heel de prediking van Jezus aan het begin van zijn optreden in één zin samen: “De tijd is vervuld. Het Rijk Gods is nabij: bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Dat is het wat Jezus namens God steeds weer zegt: de tijd is vervuld. Het komt er nu voor jullie mensen op aan. Je moet nu echt kiezen. Het Rijk van God is dichtbij. Je kunt in dat rijk van God leven als je wilt. Je kunt dicht bij God zijn, gered worden. En wat moet ,je dan doen? Net als de mensen in Nineve: je bekeren: je afkeren van de verslaving aan de aarde, aan jezelf. Zoals Paulus zegt: die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan. Je moet leven gericht op God en op zijn toekomst. Positief gezegd: geloof in het evangelie, in de blijde boodschap, in de beloften van God.

Wat betekent dat concreet voor ons, hier en nu: je bekeren en Jezus volgen. Ik denk op de allereerste plaats voldoende tijd in je leven inruimen voor God: bidden en naar de kerk gaan en zo laten zien dat je werkelijk in God gelooft. Mensen die niet of zelden bidden kunnen mij niet wijsmaken, dat. ze geloven, dat ze kiezen voor God. En zeggen, dat je geen tijd hebt, betekent, dat je in ieder geval alle andere dingen, de dingen van deze wereld belangrijker vindt dan God. Met Jona en met Jezus zeg ik: bekeert u, wend u tot God, wordt biddende mensen. Dan zul je ook gevoelig worden voor Gods geboden.

Op de tweede plaats betekent je bekeren: voldoende tijd inruimen voor je medemens. We zijn vaak zo druk met onszelf, onze eigen genoegens bezig. We kunnen zo moeilijk onszelf opzij zetten, offers brengen voor onze medemensen. Daar moet je bewust voor kiezen. Je telkens bekeren: geloven in de blijde maar vaak moeilijke boodschap van de liefde.

Jezus, de hulpverlener, de Verlosser staat machteloos als wij ons niet bekeren, als we vast blijven zitten aan onze aardse verslaving. Pas als we kiezen voor God en voor zijn blijde boodschap dan kan Hij ons leiden naar zijn toekomst, naar het Rijk Gods, dat dichtbij is. Amen.