bij: Hand. 8, 5-8 en 1 Petr. 3, 15-18 en Joh. 14, 15-21

“Heiligt in uw hart Christus als de Heer”, zegt Petrus in zijn eerste brief. “Zorgt dat uw geweten zuiver is”. En Jezus zelf zegt in zijn afscheidsrede: “Als ge Mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden.” Voor een christen is moreel juist en zuiver handelen dus belangrijk. Zo horen we bij Christus, zo laten we zien dat we Hem lief hebben.

Het tegenovergestelde is ook waar: als je niet moreel juist handelt, als je ingaat tegen Gods geboden, tegen wat Jezus ons voorhoudt in het evangelie, dan verwijderen we ons van Christus. En als het heel ernstig is, vallen we van Hem af.

Veel mensen denken daar tegenwoordig heel licht over. Ze denken dat ze bij Jezus blijven horen als ze het maar goed bedoelen en van zichzelf menen ze altijd dat ze het goed bedoelen. Ze vinden altijd dat ze christelijk handelen wat ze ook doen. Zo kan het gebeuren dat een leerkracht van een katholieke school zegt na een evaluatie over een project over zonde en vergeving: ik had het gevoel dat ik weer vijftig jaar terug was. Wie praat er nog over de tien geboden, over kuisheid enz. Normen en waarden, dat kan nog maar tien geboden, nee dat is toch echt ouwerwets. Met normen en waarde bedoelt men dan blijkbaar niet de tien geboden maar iets wat we zelf naar believen uitvinden en veranderen.

Het evangelie, heel de christelijke traditie en ook de Kerk vandaag verkondigt, dat je de tien geboden moet onderhouden, meer nog zelfs: ook de verfijningen die Jezus zelf heeft aangebracht. En daarbij is euthanasie en abortus, overspel en echtbreuk altijd zwaar zondig; is zonder zware reden de zondagse eucharistie verzuimen groot kwaad. In ongeregeld seksuele verhoudingen leven zoals samenwonen is zwaar zondig en gaat in tegen Gods geboden. Zo kan ik nog wel een heleboel dingen noemen. Het feit dat een heleboel mensen daar tegenwoordig geen kwaad meer in zien maakt het niet goed. Het betekent alleen, dan men verder weg groeit van Christus en zijn Kerk. “Want als ge Mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden.” De vorige Paus heeft steeds weer benadrukt dat er objectieve normen bestaan en dat er ook bepaalde dingen zijn die kwaad zijn in zichzelf: dat wil zeggen die door geen enkele omstandigheid gerechtvaardigd worden. Hij riep steeds weer op tot bekering en verzoening in plaats van goedpraten. De huidige paus Benedictus heeft voor aanvang van conclaaf gepreekt, dat de Kerk een dam moet opwerpen tegen de liberale moraal van de wereld die gericht is op genot en egoïsme en individualisme. Veel mensen lachen als ze dat horen of noemen dat oerconservatief. Zo ver zijn ze al van de waarheid verwijderd, dat ze de ernst van de situatie en de weg ten heil al niet meer zien of willen zien.

Hoe komt dat? Jezus zegt: “als je mijn geboden onderhoudt, dan zal de Vader u op mijn gebed u een andere helper geven: de Geest van de waarheid.” Steeds meer mensen die de geboden niet onderhouden, leven buiten die Geest van de waarheid, buiten de heilige Geest. Ze gaan op in de wereld. Ze doen wat men zegt en wat men goed vindt in plaats van Gods geboden. En omdat ze opgaan in de wereld, raken ze verwijderd van de heilige Geest. Immers, zo zegt Jezus, de wereld is niet ontvankelijk voor de Geest van de waarheid. Wie opgaat in de wereld vindt de waarheid niet. Jezus, de heilige Geest is alleen in hen die de geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen. Alleen zij hebben Jezus lief. Jezus wil immers niet bemind worden met mooie praatjes, met goede bedoelingen maar met goede daden.

Niet wat de meeste mensen doen, is goed, maar wat God ons gebiedt te doen, wat Jezus van ons vraagt, dat is goed. Met die norm zullen we geoordeeld worden. Daarom, zegt Petrus in zijn brief, is het beter te lijden voor het goede dat men doet, bv door de spot van de wereld, dan de straf te ondergaan voor de misdrijven.

Laten we zorgen dat ons geweten zuiver is. Dat Christus met zijn geboden ons leven beheerst; dat we als we zwak zijn bij Hem vergeving zoeken en dat we altijd open staan voor de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is. Amen.