INLEIDING OP DE VIERING VAN DE UITVAART

De hierna volgende teksten zijn de officiële teksten voor de uitvaartliturgie van de katholieke Kerk.

U vindt de diverse teksten voor:

 • 1. De eucharistieviering bij een uitvaart.
 • 2. De viering van het woord bij een uitvaart.
 • 3. De gebeden bij het graf
 • 5. De gebeden in een crematorium
 • 6. De avondwake aan de vooravond van de uitvaart

De familie kan een taak vervullen:

 • –  in het voorlezen van de eerste lezing
 • –  in het zeggen van de intenties van de voorbede
 • –  in een persoonlijk in memoriam voor de Laatste Aanbeveling
 • –  eventueel een kort woordje aan het begin na de begroeting van de priester

Het past niet in de eredienst die een uitvaartliturgie toch is:

 • –  cd’s te draaien of profane muziek ten gehore te brengen
 • –  de liturgie te onderbreken door gedichtjes en dergelijke

EUCHARISTIE BIJ EEN UITVAART

 • De viering van de eucharistie bij een uitvaart valt uiteen in vier delen:
 • 1. Openingsritus
 • 2. Dienst van het Woord
 • 3. De Eucharistie
 • 4. Laatste Aanbeveling ten afscheid

In de teksten die volgen hebben wij de teksten van de Gregoriaanse gezangen met de Nederlandse vertaling opgenomen.

Voor geschikte Nederlandse gezangen raadplege men Gezangen voor Liturgie of Laus Deo.