bij: Hand. 2, 14a.36-41 en 1 Petr. 2, 20b-25

Ik weet niet of U ooit een kudde schapen hebt gézien. Maar als U ze ooit gezien hebt, dan zult U het met mij eens zijn, dat het een stelletje stomme beesten zijn. Ze zijn eigenlijk alleen maar veilig in een grote groep bij elkaar. Alleen zijn ze weerloos, niet in staat zich te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf .Een schaap alleen is een mekkerend stuk ongeluk. Zelfs een kudde heeft een herder nodig  die ze bij elkaar houdt. Want telkens zie je een schaap dat afdwaalt omdat het alleen naar het voedsel kijkt en dan moeten de herder of de hond het beest weer tot orde roepen. Het is de herder die de schapen veilig in de stal brengt en ze beschermt. En met die stomme schapen worden wij mensen vergeleken in het evangelie. Het lijkt een belediging. Want wij mensen zijn toch helemaal niet zo dom. Wij zijn zelfbewust en trots en makke schapen zijn we allerminst. Wij willen zelf onze eigen weg zoeken door het leven met ons eigen geweten, met onze verantwoordelijkheid, met ons verstand. Schapen, kom nou! Maar als we om ons heen kijken, en we zijn eerlijk, wat zien we dan: veel jongeren die in het leven norm en richting verloren hebben, en die zodoende in een verkeerde stal zijn geraakt, geen geluk hebben gevonden. Huwelijken waarin op de eerste plaats gestreefd wordt naar steeds meer bezit, luxe, met zijn tweeën werken; en op een gegeven moment zijn ze zover van elkaar af gegroeid, dat ze met het huwelijk niet meer zien zitten. Schapen die in een verkeerde stal zijn geraakt, geen geluk gevonden hebben. Mensen die geestelijk op drift zijn, allerlei bewegingen achterna lopen: nu weer eens geloven in reïncarnatie, dan weer dat je geesten van doden kunt oproepen of een mantra je heil brengt. Schapen die in een verkeerde stal zijn geraakt, geen geluk gevonden hebben. Als we de wereld om ons heen en onszelf bekijken, geloof ik dat het beeld van de schapen nog zo gek niet is voor ons mensen. Overal rondom ons heen staan de deuren open naar een stal die veiligheid belooft en geluk. Boven die deuren staan verleidelijke beloften en overal gaan mensen binnen; mensen zoeken hun geluk in macht, techniek of rijkdom. Overal zijn handige herders die zeggen: bij mij moet je zijn. Maar vinden ze ook werkelijk het geluk. Misschien tijdelijk iets wat ze voor geluk aanzien, maar vervulling van hun leven vinden ze niet. Om ons naar het werkelijke geluk te brengen, hebben we een echte herder nodig die boven de menselijke beperktheid uitstijgt en die Herder heeft God ons gegeven in Jezus Christus. Hij zegt van zichzelf vandaag: Ik ben de deur wie via Mij naar binnen gaat zal gered worden. Hij leidt zijn schapen langs geen makkelijke weg, geen aantrekkelijke weg, want het is de weg van de liefde, de weg van je zelf wegcijferen ter wille van de ander. Daarin gaat Hij zijn schapen voor. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor zijn schapen. Christenen, wij hebben gekozen in ons leven om door die deur binnen te gaan langs de moeilijke weg van de liefde, omdat we er vast van overtuigd zijn, dat die weg via Christus voert naar het eeuwig geluk dat Hij onszelf heeft laten zien met Pasen. Binnen onze gemeenschap roept Christus telkens mensen om herder te zijn in zijn Naam en het volk voor te gaan op het smalle pad van liefde en geloof. En toch komen er steeds minder priesters. Zijn de oren van onze jonge mensen doof voor die roepstem? Klinken de stemmen van de valse herders in onze wereld te hard. En zijn wij daar mede schuldig aan? Is de verleiding van de andere deuren, die leiden naar genot en plezier, naar rijkdom en een gezellig leventje te groot? Je zou het haast zeggen. Laten we bidden dat de ogen van onze jonge mensen mogen opengaan voor de echte goede herder van ons leven: Christus. Dan zullen er ook weer jongeren zijn die zich onbaatzuchtig als priester in dienst stellen van Christus en zijn Kerk. Mogen wij er ieder op onze eigen plaats toe bijdragen door een oprechte en eerlijke geloofsbeleving. Ik bid ook dat de paus die gekozen gaat worden als herder van de hele Kerk ook vooral de jeugd zal kunnen winnen voor Christus de enige deur naar het echte geluk. Amen.