De kracht van het gebed kennen alleen de gelovige, volhardende, vertrouwvolle bidders. Zij weten en ervaren dat God luistert, verhoort en met zijn voorzienigheid ten goede leidt, als je maar bidt en vertrouwen hebt. Veel gelovige mensen hebben mij hun ervaringen in dezen verteld. Van vele heiligen zijn in deze spectaculaire dingen bekend. De heilige pastoor van Ars die leefde in de vorige eeuw had in zijn parochie een weeshuis opgericht waarvoor eigenlijk voortdurend onvoldoende financiën voor handen waren. Hij vertrouwde helemaal op de voorzienigheid. Zo had hij het huis ook genoemd “La Providence”, “De Voorzieningheid”. Eens was het graan op de zolder op en er dreigde geen meel meer te zijn voor het weeshuis. De pastoor liet de weeskinderen bidden en hij bad zelf en daags daarop was de zolder vol graan. Dit verhaal kan aangevuld worden met talloze andere verhalen van gelovige mensen, die ervaren hebben dat bidden helpt. Dat God werkelijk luistert naar vertrouwvol biddende mensen. Een ouder iemand vertelde mij een keer: ik heb zo veel verkregen in mijn leven. Als er iets was in de familie, dan zei ik: zullen we ervoor gaan bidden en er kwam altijd een oplossing. Soms niet meteen. Met één noveen is het soms niet verkregen. Je moet met vertrouwen doorgaan met bidden. En zei ze: dat is het probleem in deze tijd. De mensen bidden niet of als ze bidden is het te dwingend: God moet het in de kortste keren maar in orde maken. Ze hebben geen vertrouwen, geen geduld en geen uithoudingsvermogen.

Dat je voor bidden vertrouwen en uithoudingsvermogen nodig hebt, maken de lezingen van deze zondag ook duidelijk. De overwinning op het vijandige volk van de Amalekieten kon alleen God geven, niet de sterkte van Israëls soldaten. De overwinning moest biddend bevochten worden. De opgeheven handen van Mozes zijn daar het teken van. De handen mochten niet zakken, het bidden mocht niet verslappen. Mozes mocht niet moe worden te bidden, mocht het vertrouwen niet verliezen. Alleen lukte het zelfs niet meer. Aäron en Chur kwamen erbij om hem in zijn gebed te ondersteunen zo versloeg het leger van Israël in Gods kracht de vijand.

Jezus schildert als voorbeeld van vertrouwvol bidden de arme, onaanzienlijke weduwe, die onrecht is aangedaan. Ze gaat naar de rechter, die in eerste instantie niet naar haar wil luisteren en geen tijd voor haar heeft omdat hij van die arme weduwe geen voordeel kan hebben. Uiteindelijk luistert hij toch, omdat hij niet langer geplaagd wil worden door haar eindeloze bezoeken. En Jezus zegt: als zelfs die onrechtvaardige rechter uiteindelijk recht verschaft, zal God dan niet luisteren en recht verschaffen aan de mens die dag en nacht tot Hem bidt. God luistert naar volhardend gebed. Soms geeft Hij op verrassende en onverwachte wijze de dingen waar we om vragen. Dat zijn de kleine wondertjes in ons leven. Soms ook lijkt Hij lang doof omdat we niet precies krijgen wat we vragen maar blijkt op den duur in de loop de dingen, dat Hij ons gebed wel degelijk gehoord heeft en de dingen voor ons op zijn wijze ten goede geleid heeft.

De laatste zin uit het evangelie is denk ik heel belangrijk in verband met het bidden. Daar zegt Jezus: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst op aarde geloof vinden?” Immers de dragende kracht van het gebed is het geloof en het vertrouwen en als er geen of weinig geloof zal er niet op weinig gebeden worden. En dat geldt ook omgekeerd: wie niet of weinig bidt, gelooft nauwelijks. 

Gezin – rozenkrans

En dat is de crisis van onze tijd. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Uit een zekere laksheid laat men het gebed schieten. Daarmee neemt het geloof en het vertrouwen af. Men gaat uiteindelijk voornamelijk op zichzelf vertrouwen. En als er zich dan ineens iets ernstigs voordoet, heeft men de neiging de schuld op God te schuiven of daarin een reden te zien dat God niet kan bestaan. Met het niet bidden schiet het geloof omlaag en als het geloof vermindert, vermindert ook het bidden. De intensiteit van het geloof kan men afmeten aan de mate waarin men vertrouwvol bidt. Door gewoonweg meer te bidden kan men die vicieuze cirkel doorbreken. Een krachtig middel bij dit gebed is al eeuwen de rozenkrans.

Het vertrouwen kan groeien, doordat je gewoonweg weer meer gaat bidden. We moeten opnieuw leren zien, dat geloof bergen kan verzetten en dat God luistert naar mensen die vertrouwvol en volhardend bidden. Amen.