Deel 2: Liturgie van het Woord

De onderdelen van dit deel zijn: Lezingen uit de Heilige Schrift Homilie Voorbede Aanroeping van de heiligen Exorcismegebed Zalving met de olie van de geloofsleerlingen Lezingen uit de Heilige Schrift Voor de viering van de liturgie van het Woord zijn er verschillende mogelijkheden. Het minimale is één lezing uit de heilige Schrift. Maar men kan…

Zesentwintigste zondag door het jaar b

Johannes denkt, dat hij van Jezus wel een complimentje en bijval zal krijgen: Meester, het is toch ongepermitteerd, we hebben iemand die niet bij ons hoort in uw naam duivels uit zien drijven. We hebben gezegd dat dat niet mocht. Maar ze deden het toch. Dat lijkt nergens op. Volgens Johannes kon er eigenlijk niets…

Vijfde zondag van Pasen c

Geen woord wordt zo gemakkelijk en lichtzinnig in de mond genomen, denk ik, als het woord “liefde”. De meeste liedjes die je op de radio hoort gaan op een of andere manier over de liefde. Maar bijna altijd gaat het dan over een soort natuurlijke aantrekkingskracht tussen mensen, over verliefdheid of sympathie, al dan niet…