Witte Donderdag

Door Redactie

Vanavond begint de Kerk over de hele wereld de viering van het Paasmysterie van onze Heer: het Paastriduum. Enerzijds begeleidt de Kerk haar Heer van dag tot dag op zijn weg langs kruis en lijden naar de heerlijkheid van de verrijzenis, is er een soort voortschrijdend gedenken waarbij ieder van die drie dagen zijn eigen…

Vijfde zondag Veertigdagentijd c

Door Redactie

Ik  krijg nogal eens het verwijt dat ik hard zou zijn; dat ik zou oordelen en veroordelen, terwijl Jezus dat niet zou doen. En als ik dan zeg: ik zeg probeer zo zorgvuldig mogelijk  namens en in opdracht van de Kerk te doen, dan wordt de Kerk tegen Jezus uitgespeeld zo in de trant van…

Vierde zondag Veertigdagentijd c

Door Redactie

In de parabel die Jezus ons vandaag vertelt, valt vooral de persoon van de vader op, waarin Jezus ons God, de hemelse Vader voorhoudt. Hij is enerzijds geen dwingeland, die zonen de vrijheid ontneemt, ze dwingt bij Hem te blijven. Anderzijds is Hij oneindig barmhartig. De verloren zoon die de liefde van zijn vader misbruikt…

Derde zondag Veertigdagentijd c

Door Redactie

In de eerste lezing hoorden we een van de belangrijkste verhalen uit het oude testament. God laat zien wij Hij is. Hij openbaart hier zijn wezen. En in die openbaring kunnen we drie belangrijke elementen onderscheiden. Allereerst: ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van IzaƤk en de God…

Tweede zondag Veertigdagentijd c

Door Redactie

Ze hebben het nodig, de apostelen, die ervaring met Jezus boven op de berg. Want ze zijn nu bijna drie jaar met Hem rondgetrokken. Ze geloven in Hem, ze willen bij Hem blijven. Maar soms overvalt hen de twijfel, snappen ze er eigenlijk niks van. Natuurlijk, Jezus doet wonderen, keer op keer. Hij geeft onderricht…