Vierde zondag van Pasen c

Door Redactie

In het 9de hoofdstuk van het Matte├╝sevangelie staat: “Bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om…

Derde zondag van Pasen c

Door Redactie

Als we de evangelieverhalen horen, en zeker de verhalen uit het vierde evangelie, het evangelie van Johannes, zoals vandaag, moeten we erg op ons qui-vive zijn. Er staat altijd meer dan zomaar een verhaal. De evangelist heeft altijd meer bedoelingen. Als we het evangelie van vandaag wat nauwkeuriger bekijken, ontdekken we een heel rijke boodschap,…

Tweede zondag van Pasen c

Door Redactie

Zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben. Deze zaligspreking van Jezus richt zich tot de gelovigen van alle tijden, tot ons, die geloven op het getuigenis van de apostelen, die zeggen: wij hebben de Heer gezien, zonder dat we zelf met eigen ogen hebben gezien. Het paasgeloof, het geloof in de verrezen Heer is…

Paaszondag

Door Redactie

De Kerk jubelt het vandaag in alle toonaarden uit: de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. Het is het feest der feesten; want zonder de verrijzenis van de Heer zou er geen Kerk bestaan; zou er geen reden voor ons zijn ons christen te noemen en rond Hem samen te komen in de eucharistie. Het is…

Paaswake

Door Redactie

Slaven in Egypte waren ze geweest. Dat zijn ze nooit vergeten. Hoe ze geen leven hadden onder de zweep van farao. Hoe zelfs de jongetjes die er geboren werden in de Nijl moesten worden gegooid, omdat het volk niet mocht groeien. Die slavernij in Egypte stond bij de Joden model voor iedere keer dat ze…