Eerste zondag Veertigdagentijd b

Door Redactie

bij: Gen. 8, 8-15 en 1 Petr. 3, 18-22 en Mc. 1, 12-15 Satan, de grote tegenstrever van God, probeert altijd en overal de mens in zijn invloedsfeer te trekken en hem van God af te houden. Hij doet dat sluw en geslepen. In grote lijnen wordt zijn werkwijze in het boek Genesis geschilderd. De…

Wie ben ik?

Door Redactie

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…