Vierde zondag Advent b

Door Redactie

Bij: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11.16 en Rom. 16, 25-27 en  Lc. 1, 26-38 Wij willen vaak van alles doen. Als we gelovige mensen zijn willen we van alles voor God doen. Dat wil David ook. Na de uittocht uit Egypte stond de ark van God nog steeds onder tentdoek, terwijl de Israëlieten allang in mooie…

Derde zondag Advent b

Door Redactie

Bij: Jes. 61, 1-2a.10-11 en 1 Tess. 5, 16-24 en Joh. 1, 6-8, 19-28 Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Deze woorden van de profeet Jesaja uit de eerste lezing geven het karakter aan dat van oudsher de derde zondag van de advent tekent. Het…

Tweede zondag Advent

Door Redactie

bij: Jes. 40, 1-5.9-11 en 2 Petr. 3, 8-14 en Mc. 1, 1-8 Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus tua, zingen we telkens weer in de advent: troost, troost u, mijn volk, uw heil zal spoedig komen. Het is Gods belofte, die zich in de loop van de heilsgeschiedenis op tweeërlei wijze vervult. Allereerst…

Eerste zondag Advent b

Door Redactie

bij: Jes. 63, 16b-17.19b; 64 3b-7 en 1 Kor. 1, 3-9 en Mc. 13, 33-37 De overgang van het ene kerkelijke jaar naar het andere gaat bijna geruisloos. De laatste zondag van het kerkelijke jaar, Christus Koning vorige week, richtte in het evangelie van de bokken en de schapen onze aandacht op de laatste komst…

Wie ben ik?

Door Redactie

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…