Achtste zondag door het jaar b

Door Redactie

Bij de profeten in het oude testament wordt de verhouding tussen God en zijn volk heel vaak beschreven in huwelijkstermen. Zo ook in de eerste lezing van deze zondag. God noemt zichzelf de bruidegom en zijn volk, Israël noemt Hij de bruid. Die huwelijksrelatie tussen God en zijn volk is begonnen bij de uittocht uit…

Zevende zondag door het jaar b

Door Redactie

Als we bij eerlijk naar onszelf en rondom ons heen kijken, zien we dat er een heleboel fout gaat, in relaties, in de kerk, in de wereld, in de buurt. En tegelijk hebben we hebben nog nooit zoveel mensen gehad, die helemaal vrijgesteld zijn om problemen op te lossen en om fouten te eerstellen, die…

Zesde zondag door het jaar b

Door Redactie

Ik wil vandaag even stilstaan bij de tweede lezing uit de eerste Korintiërsbrief, waar Paulus ons een hele praktische en heel belangrijke leefregel meegeeft als christen. Paulus geeft in dat kleine stukje dat we gehoord hebben antwoord op een vraag die hem uit de gemeente van Korinte gesteld werd: Mogen wij vlees eten, dat aan…

Vijfde zondag door het jaar b

Door Redactie

Marcus schildert ons in het evangelie van deze zondag een doorsnee dag uit het openbare leven van Jezus. En dan zien we een evenwicht in een drukke dagorde waarvan wij kunnen leren. ’s Morgens, staat er, komt Jezus uit de synagoge. De synagoge is de plaats waar de Schrift gelezen wordt, waar in Gods wijsheid…

Vierde zondag door het jaar b

Door Redactie

Hoe komen wij met God in contact, medechristenen? Hoe leren wij de wil van God kennen? Hoe komen wij erachter welke de weg naar het geluk is die wij moeten bewandelen? Allereerst, denk ik, door wat ons met de schepping meegegeven is. We hebben allemaal een ingeboren religieus besef, een op God gericht staan. Een…