Drieëntwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Er zijn genoeg blinden in de wereld, mensen die niet kunnen zien. Maar wat nog erger is: er zijn nog veel meer mensen die hun ogen gesloten houden voor waar het werkelijk om gaat in het leven, die hun ogen geheel of grotendeels gesloten houden voor God en voor hun naaste. Er zijn veel doven…

Tweeëntwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Een kind voelt zich veilig bij de voorschriften en de regels, die het van zijn ouders ontvangt of die het op school krijgt. Als aan die regels de hand gehouden wordt, kan het kind binnen dat stramien gelukkig zijn. Het merkt dat zijn ouders of de onderwijzer op school tevreden zijn. Binnen die regels voelt…

Eenentwintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Als er iets is waar mensen tegenwoordig moeite mee hebben, dan is het met het maken van een echte keuze. Want door een keuze moet je je ergens aan binden, moet je de consequenties van die keuze aanvaarden, ook al zijn die niet altijd gemakkelijk. Mensen zijn steeds meer geneigd de dingen alleen maar te…

Twintigste zondag door het jaar b

Door Redactie

Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens, basisbehoeften voor zijn lichamelijk leven. Maar eten en drinken zijn tegelijk symbolen van de diepere levensbehoeften, van de geestelijke dingen, want de mens heeft die even hard nodig en als het erop komt misschien zelfs nog wel harder dan dat lichamelijk eten en drinken. Want die geestelijke…

Negentiende zondag door het jaar b

Door Redactie

Het was één tegen allen bij de profeet Elia. Hij was de enige die aan God had vastgehouden. Achab, de koning, en heel het volk van Israël waren een makkelijker een aantrekkelijker god achternagelopen: Baäl. En Elia had de strijd van één tegen allen aangedurfd. Op de berg Karmel had hij de koning en het…