Vierde zondag van Pasen a

Door Redactie

bij: Hand. 2, 14a.36-41 en 1 Petr. 2, 20b-25 Ik weet niet of U ooit een kudde schapen hebt gézien. Maar als U ze ooit gezien hebt, dan zult U het met mij eens zijn, dat het een stelletje stomme beesten zijn. Ze zijn eigenlijk alleen maar veilig in een grote groep bij elkaar. Alleen…

Derde zondag van Pasen a

Door Redactie

bij:  Hand. 2, 14.22-28 en 1 Petr, 1, 17-21 en Lc. 24, 13-35 Het evangelie van de Emmaüsgangers is een beetje het verhaal van onszelf. Het verhaal van alle mensen na Pasen, die soms moeilijkheden hebben met geloven, aan wie de twijfel blijft knagen of die het misschien helemaal niet meer zien zitten. Allereerst valt…

Tweede zondag van Pasen a

Door Redactie

bij: Hand 2,42-47 en 1 Petr. 1, 3-9 en Joh. 20, 19-31 Zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben. Deze zaligspreking van Jezus richt zich tot de gelovigen van alle tijden, tot ons, die geloven op het getuigenis van de apostelen, die zeggen: wij hebben de Heer gezien, zonder dat we zelf met eigen…

Paaszondag a

Door Redactie

bij: Hand. 10, 34a.37-43 en Kol. 3, 1-4 en Joh. 20, 1-9 De Kerk jubelt het vandaag in alle toonaarden uit: de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. Het is het feest der feesten; want zonder de verrijzenis van de Heer zou er geen Kerk bestaan; zou er geen reden voor ons zijn ons christen te…

Paaswake a

Door Redactie

bij: Gen. 1, 26-31a en Ex. 14, 15-15, 1 en Ez. 36, 16-17a.18-28 en Rom. 6, 3-11 en Mt. 28, 1-10 Dit is de heiligste en meest hoopvolle nacht van het jaar, een nacht die zijn alleluja’s nog vijftig dagen lang tot aan Pinksteren zal doen weerklinken in onze kerken, een nacht die we ook…