Vierde zondag van de Advent a

Door Redactie

bij: Jes. 7, 10-14 en Rom. 1, 1-7 en Mt. 1, 18-24 Jozef dacht erover in stilte van Maria, zijn verloofde, te scheiden, lezen we in het evangelie. We kunnen dat goed begrijpen; het is zo menselijk, want wat aan Maria aan het gebeuren is, is voor het normale menselijke verstand maar voor één uitleg…

Derde zondag van de Advent a

Door Redactie

Jes. 35, 1-6a.10 en Jak. 5,7-10 en Mt. 11, 2-11 Alle profeten van het Oude Testament met als laatste Johannes de Doper spreken over het reddende en tegelijk oordelende komen van God in deze. Zij kondigen de redding aan van hen die op God vertrouwen, die zich niet inlaten met het kwaad en zich telkens…

Tweede zondag van de Advent a

Door Redactie

bij: Jes. 11, 1-10 en Rom 15, 4-9 en Mt. 3, 1-12 Het is een indrukwekkende figuur, die Johannes de Doper. Niet op de eerste plaats iemand die het mooi kon zeggen, maar iemand die gezag had door zijn levenswijze. Hij leefde in de woestijn. Nou is de woestijn niet bepaald een comfortabele plaats. Er…

Eerste zondag van de Advent a

Door Redactie

bij: Jes. 2, 1-5; Rom. 13, 11-14; Mt. 24, 37-44 Dromen zijn bedrog, is een bekend Nederlands gezegde. En als we oude visioenen van de profeet Jesaja nalezen, dan zijn we misschien geneigd dit gezegde over te nemen. We hebben het gehoord in de eerste lezing: de volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun…

Wie ben ik?

Door Redactie

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…