Geboorte St.-Jan de Doper

Door Redactie

bij: Jes. 49, 1-6 en Hand. 13, 22-26 en Lc. 1, 57-66.80 We vieren vandaag de geboorte van St. Jan de Doper. Dat is iets heel bijzonders. Immers van alle heiligen vieren we alleen de sterfdag, dat wil zeggen hun geboortedag in de hemel. Alleen van Jezus zelf en van Johannes de Doper vieren we…

Christus Koning jaar a

Door Redactie

bij: Ez. 34, 11-12.15-17 en 1 Kor. 15, 20-26.28 en Mt. 25, 31-46 Christenen zijn optimistische mensen: ze geloven niet dat de wereld de speelbal is van kwade machten. Ze geloven niet, dat het definitieve einde van alles een wereldomspannende natuurramp en het definitieve einde van ieder mensenleven de dood is. Niet omdat we de…

Allerheiligen

Door Redactie

In geweldige beelden en visioenen troost het boek Open­baring de christenheid. Want de christenheid van alle tijden leeft in een wereld, die lijkt beheerst te worden door boze machten. Telkens is er weer oorlog, dan hier dan daar. Onschuldige men­sen, ook oprecht levende chris­tenen worden er het slachtoffer van. Steeds opnieuw, heel de geschiedenis door…

Wie ben ik?

Door Redactie

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…