Maria Lichtmis

Door Redactie

bij: Mal. 3, 1-4 en Hebr. 2, 14-18 en Lc. 2, 22-40 Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en…

Kruisverheffing

Door Redactie

bij: Num. 21, 4-9 en Fil. 2, 6-11 en Joh. 3, 13-17 Het kruis is het teken van het christendom. Het kruis hangt in onze huiskamers, het staat boven op koningskronen op wapenschilden; vele mensen dragen een kruis als sieraad om de hals. Als we als christenen bidden of samenkomen maken we het kruisteken. Het…

Heilige Drie-eenheid a

Door Redactie

bij: Ex. 34, 4b-6.8-9 en 2 Kor. 13, 11-13 en Joh. 3, 16-18 Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig:: wij geloven in de Vader de Zoon en…

Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Door Redactie

bij: Hand. 12, 1-11 en 2 Tim. 4, 6-8.17-18 In één feest viert de Kerk vandaag de marteldood van twee apostelen, zo verschillend van afkomst en opvoeding: Petrus, de visser uit Galilea, van eenvoudige afkomst en nauwelijks bestudeerd en Paulus, een lid van een vooraanstaande Joodse familie, een wetgeleerde die gestudeerd had in Jeruzalem. Petrus…

Gedaanteverandering des Heren a

Door Redactie

bij: Dan. 7, 9-10.13-14 en 2 Petr. 1, 16-19 en Mt. 17, 1-9/Mc. 9, 2-10/Lc. 9, 28b-36 De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken…