voordrachten
ENKELE LEZINGEN 
DIE DOOR MIJ
BIJ VERSCHILLENDE GELEGENHEDEN GEHOUDEN ZIJN:


klik hieronder op de gewenste lezing:Eucharistie als Mysterieviering

Sacrale ruimten

De Uitvaartliturgie

Het modernisme in de Kerk

Instructie "Medewerking van de lekengelovigen in het dienstwerk van de priesters" (Ecclesiae de mysterio 1997)
en de Nota van de Nederlandse Bisschoppen "Meewerken in het pastoraat". (1999)

Het weigeren van sacramenten volgens het canoniek recht

Is de diakenwijding van vrouwen mogelijk?

Het huwelijk, een blijvende zaak?

De heiligheid van de eucharistie
Over de wijze van communicerenPastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
home

liturgie

getijdengebed

preken

voordrachten

vrijmoedig
commentaar

ons geloof

documenten


cui resistite