INLEIDING OP DE VIERING VAN DE UITVAART


De hierna volgende teksten zijn de officiële teksten voor de uitvaartliturgie van de katholieke Kerk.

Zoals hier naast op de keuzebalk is aangegeven vindt u de diverse teksten voor:

1. De eucharistieviering bij een uitvaart.

2. De viering van het woord bij een uitvaart.

3. De gebeden bij het graf

5. De gebeden in een crematorium

6. De avondwake aan de vooravond van de uitvaart


De familie kan een taak vervullen:

-  in het voorlezen van de eerste lezing
-  in het zeggen van de intenties van de voorbede
-  in een persoonlijk in memoriam voor de Laatste Aanbeveling
-  eventueel een kort woordje aan het begin na de begroeting van de priester

Het past niet in de eredienst die een uitvaartliturgie toch is:

-  cd's te draaien of profane muziek ten gehore te brengen
-  de liturgie te onderbreken door gedichtjes en dergelijke


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

eucharistie bij een uitvaart

liturgie van het woord bij een uitvaart


gebeden bij het graf

gebeden in het crematorium

avondwake

terug naar liturgie