de uitersten
Het katholieke geloof spreekt over vier uitersten. Dat zijn de vier dingen die aan het eind van een mensenleven staan.

De dood

Onherroepelijk staat aan het einde van ieder mensenleven de dood.

Het oordeel

God oordeelt over iedere mens en over de wereld. God is een rechtvaardige rechter die het goede loont en het kwade straft. De Kerk maakt onderscheid tussen het bijzondere oordeel en het algemene oordeel.

Het bijzondere oordeel vindt plaats aan het einde van iedere mensenleven, bij diens dood. Dan zal God de daden van de mens wegen en daaraan een consequentie verbinden. De mens maakt zijn keuzes voor of tegen God in dit leven. Zolang hij leeft, kan hij zich bekeren en een beroep doen op Gods barmhartigheid. Na de dood kan de mens aan zijn situatie niets meer veranderen. Het oordeel ligt dan in Gods hand.

Het algemeen oordeel vindt plaats op het einde van de wereld. Dan zal het definitieve oordeel plaats vinden en zal ook de ziel van mens met zijn lichaam herenigd worden. Ook het (verheerlijkte) lichaam zal delen in het eeuwige oordeel.

De hemel

Valt Gods oordeel over de mens positief uit, dan mag hij voor eeuwig naar de hemel. Dit is de plaats waar de verlosten die in Gods genade hebben geleefd en die in geloof aan Christus zijn gestorven voor eeuwig gelukkig mogen zijn. De hemel is het eeuwig geluk waartoe degenen die goed hebben geleefd door Gods oordeel worden toegelaten.De hemel is de plaats van de heiligen. Zij die in de hemel zijn kunnen voorsprekers zijn voor de mensen op aarde. De eerste van de heiligen en onze grootste voorspraak is de allerheiligste Maagd Maria.

De hel

Valt Gods oordeel over de mens negatief uit, dan moet hij voor eeuwig naar de hel. Dit is de plaats waar allen die door hun leven en hun daden tegen God hebben gekozen voor eeuwig ongelukkig zijn. Het is de plaats van de eeuwige straf. De plaats ook van satan en zijn demonen. Voor hen die in de hel zijn is geen hulp meer mogelijk.

Het vagevuur

Het vagevuur hoort niet bij de uitersten omdat het een voorlopige toestand is. Dit is een plaats van loutering waar de zielen van hen die rechtvaardig hebben geleefd maar die nog niet rein genoeg zijn om de hemel binnen te gaan gelouterd worden als zilvererts in vuur. Wij op aarde, kunnen door gebed en offer de overgang van de gelovige zielen van het vagevuur naar de hemel verhaasten. Daarom bidden wij voor de overledenen en laten Missen voor hen lezen.


Niet katholiek is:
- beweren dat alle mensen naar de hemel gaan omdat God toch oneindig goed en barmhartig is. Inderdaad is God oneindig goed en barmhartig maar Hij is ook oneindig rechtvaardig.

- beweren dat wij niet kunnen doen voor de mensen die gestorven zijn en dat de gestorvenen niets voor ons kunnen doen. Wij kunnen voor de zielen in het vagevuur bidden en offeren en de heiligen in de hemel spreken voor ons ten beste. Wij vormen immers één gemeenschap van de heiligen rond Christus: de strijdende Kerk op aarde, de lijdende Kerk in het vagevuur en de glorievolle Kerk in de hemel.Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden