de openbaring
Volgens de katholieke Kerk zijn er twee bronnen van Openbaring waarin God zich heeft laten kennen en waaruit de Kerk put. Die twee bronnen zijn overigens zeer nauw met elkaar verbonden.

1. De Bijbel

De boeken van het oude en het nieuwe testament volgens de lijsten die door de Kerk zijn vastgesteld, zijn bronnen van openbaring. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er een voortgang in de openbaring is en dat het oude testament altijd gelezen moeten worden in het licht van zijn voltooiing: het nieuwe testament. Dus niet alle boeken van het oude testament hebben een even grote betekenis. Sommigen hebben zelfs grotendeels hun waarde voor ons verloren en hebben alleen nog een historische betekenis.
Als we de Bijbel lezen moeten we beseffen:

a. dat er verschillende genres van boeken zijn in de bijbel. Je hebt boeken die geschiedenis willen verhalen maar ook wijsheidsboeken, vroomheidsboeken. We moeten leren in die verschillende genres de goddelijke boodschap te lezen.
b. dat er heel verschillende schrijvers zijn, in verschillende tijden, met verschillend temperament. Het vergt soms wel enige studie om de echte boodschap te onderscheiden van het tijdgebondene van de persoon van de schrijver

2. De Goddelijke Overlevering

Een tweede bron van openbaring is de Overlevering die niet in de bijbel is opgenomen. De bijbel is trouwens binnen de overlevering aanvaard als geïnspireerd. De overlevering was er eerder dan de bijbel. Er zijn buiten de bijbel dingen bewaard gebleven in de overlevering. Denkt u maar aan de tenhemelopneming van Maria en haar onbevlekte ontvangenis. Bovendien is de overlevering de beste uitlegster van de Bijbel.


Niet-katholiek is:

-

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden