katholiek worden
Als iemand geraakt wordt door de figuur van Jezus Christus. Geraakt wordt door de Bijbel, dan is het aan te bevelen je te verdiepen in de het geloof en de leer van de katholieke Kerk. Deze Kerk heeft de oudste papieren en gaat in een ononderbroken lijn terug op Jezus Christus.

Protestanten zijn ontstaan in de 16de eeuw. Hoewel de basisinzichten over Drie-eenheid en verlossing door Jezus hetzelfde zijn als de katholieke, zijn er toch grote verschillen in opvatting over Kerk, sacramenten en ambt. De katholieke erkent de protestantse doop, maar niet het avondmaal en het ambt. Lees je geschriften uit de tijd voor de reformatie, ook uit de tijd van de vroegste Kerk, dan herken je daarin geen typisch protestantse dingen, wel gewone katholieke. De katholieke Kerk is gewoon de Kerk van Jezus Christus zoals die ononderbroken in de geschiedenis heeft bestaan.

Van de orthodoxe kerken van het Oosten scheidt ons op het gebied van geloof en sacramenten nauwelijks iets. De feitelijke verbreking van de eenheid en het historisch wantrouwen dat daaruit is voortgevloeid, zijn de belangrijkste hinderpalen voor de eenheid.

Wil jwe katholiek worden, wend je tot een priester. Die zal je ver helpen.

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden


cui resistite