GETIJDENGEBED
In de loop der geschiedenis is het bidden van het getijdengebed iets geworden van priesters en kloosterlingen.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild dat ook de lekengelovigen, individueel of in de kerk, het getijdengebed zouden bidden. Het is het gebed waardoor je samen met heel de kerk de verschillende tijden van de dag heiligt.

Om u te helpen dit getijdengebed geheel of gedeeltelijk te bidden is het getijdengebed in het Nederlands via internet beschikbaar:

www.tiltenberg.org\getijdengebed

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
Gebruikersnaam:     getijdengebed
wachtwoord:            brevier


De gebedstijden zijn:

Morgengebed (lauden) na het opstaan

Gebed overdag (kan in de morgen, op de middag of na de middag)

Avondgebed (vespers) aan het begin van de avond

Dagsluiting (completen) voor het naar bed gaan

Lezingendienst (kan heel de dag door gebeuren)


Hiervan zijn de lauden en de vespers de belangrijkste.

Priesters en transeunte diakens (op weg naar het priesterschap) zijn verplicht dagelijks heel het brevier te bidden.
Permanente diakens zijn verplicht dagelijks de lauden en de vespers te bidden.

home

liturgie

getijdengebed

preken

voordrachten

vrijmoedig
commentaar

ons geloof

documenten