ons katholieke geloof
Mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof wil ik hier een korte samenvatting van dat geloof bieden als een hele globale inleiding.

Allereerst iets over het woord "katholiek". Dat is een Grieks woord en betekent "algemeen" en wel in twee betekenissen: "algemeen, over heel de wereld verspreid" en ook "algemeen aanvaard". In die zin wordt het woord "katholiek" gevoegd bij Kerk of geloof om daarmee het algemeen aanvaarde, over heel de wereld verspreide christelijke geloof aan te duiden. En dat in tegenstelling met afsplitsingen die er vanaf het begin zijn geweest. Die worden meestal genoemd naar hun opstandige stichter. Zo kennen we in de loop van de kerkgeschiedenis o.a.: de Arianen (volgelingen van Arius), de Donatisten (volgelingen van Donatus), Zwinglianen (volgelingen van Zwingli), Lutheranen (volgelingen van Luther), Calvinisten (volgelingen van Calvijn). De afsplitsingen kunnen ook andere namen hebben zoals monofysieten (geloven maar in één natuur in Christus), orthodoxen (de Oosterse kerken die in 1053 afgescheiden zijn geraakt) of protestanten (verzamelnaam voor Zwinglianen, Calvinisten en Lutheranen).

Het is altijd de Moederkerk onder leiding van de Bisschop van Rome die zich katholiek blijft noemen. Zij beschouwt zich als de meest volledige verwerkelijking van de Kerk zoals Christus die bedoeld heeft. Zij is werkelijk katholiek.


Klik hiernaast voor de onderwerpen

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden