kleine ergernissen
Gisteren kwam ik toevallig terecht in de avondmis van de Krijtberg (Amsterdam). De heilige Mis was al begonnen, ja de laatste intentie van de voorbede werd uitgesproken toen ik binnenkwam. Er waren aardig wat gelovigen voor een doordeweekse dag en zelfs wat jongere mensen ontbraken niet. Dat deed me goed maar het “goede gevoel” verdween vrij spoedig.

Het kan zijn dat ik er overgevoelig voor ben maar ik vind nu eenmaal dat de priester geen heer en meester is over tekst en riten. Het is voor mij onverdraaglijk als priesters de heilige mysteries op welke manier dan ook naar hun hand zetten. Ik denk dat ze in hun gewone pastorale leven en bij de catechese hun mond vol hebben over “dienstbaarheid” en dat is mooi maar juist bij de handeling waarbij hun dienstbaarheid bij uitstek gevraagd wordt, en waar ze eigenlijk grotendeels als persoon achter het Heilige waarvan zij de bedienaar zijn, zouden moeten verdwijnen, schieten ze tekort en wordt de gelovige die voor de deelname aan de heilige Mysteries juist op hen is aangewezen, opgezadeld met het fenomeen wat ik reeds eerder beschreef in “Ieder patertje heeft zijn theatertje”.

Ik werd met de ene kleine ergernis na de andere geconfronteerd. Ik noem ze vanuit mijn herinnering:

-        De rubrieken schrijven voor dat de schaal met brood en de kelk met wijn met een daarbij behorend gebed op het altaar wordt gezet. Je verwacht dan een eerbiedig gebaar waarbij schaal en beker een weinig boven het altaar worden geheven (niet hoog maar toch) en zo op het altaar worden gezet. De dienstdoende pater schoof zowel kelk als schaal op het corporale terwijl hij de gebeden zei.

-     De gebeden werden niet gezegd vanuit het missaal maar vanuit een map. Dat is op zich nog niet zo erg als de juiste teksten maar gezegd worden. Dit was echter bij het gebed over de gaven en het gebed na de communie niet het geval. De gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino was in de gebeden verdwenen.

-    De orantehouding dient door de priester te worden aangenomen bij heel het eucharistisch gebed, behalve epiclese en consecratie. Hier gebeurde het alleen bij de prefatie. Voor de rest liet de priester zijn handen op het altaar rusten. Ze waren niet eens gevouwen. Dit straalde een zekere onverschilligheid uit die waarschijnlijk niet bedoeld was. Bij de consecratie werd niet geknield maar licht gebogen. De pater had gekozen voor eucharistisch gebed Machtige God (Jan Duin). Dat mag maar sinds de laatste pauskeuze moet men ook de naam van de plaatselijke bisschop noemen naast die van de paus. Die regel was blijkbaar in de Krijtberg nog niet doorgedrongen. Het Onze Vader werd in orantehouding gebeden maar niet de daarop volgende gebeden.

-     In het gebed om vrede werd “let niet op onze zonden” veranderd in “let niet op onze tekortkomingen”. Waarom? Zou de pater allergisch zijn voor het woord “zonde”? Wil hij het gebed door dit woord “frisser” laten klinken? Ik weet het niet maar deze gedachten die ik niet wil hebben, komen door de “creatieve” formulering van de pater als vanzelf in me op.

-    Bij de vredeswens ging de pater letterlijk heel de kerk door en schudde handen van praktisch iedereen. Paus Benedictus heeft al gevraagd de vredewens te versoberen om de aandacht niet af te leiden van de kern zo vlak voor de communie. De celebrerende priester mag sindsdien niet meer van het priesterkoor af. Hij moet bij het altaar en bij de geconsacreerde Gaven blijven.

-   De regel bij het communiceren is dat eerst de celebrerende priester communiceert en dat hij pas daarna de communie uitreikt aan de assistenten en de gelovigen. Hier reikte de celebrant tegen de rubrieken in de communie eerst aan de assistent.

Er zullen mensen zijn die zeggen: waar maak je je druk om? Het was toch geldig. Maar ik zeg: waarom kan die pater niet gewoon doen wat hij moet doen zodat iedereen in rust en zonder zich te ergeren aan de eucharistie kan deelnemen?

Oss 29 januari 2014


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten