vrijmoedig commentaar
op gebeurtenissen
in kerk en samenleving
Op onregelmatige tijden publiceer ik hier commentaren op wat mij op dat moment bezig houdt. Klik op een van onderstaande titels:

De grootste zorg van het Vaticaan is de klimaatverandering

Afrikaanse bisschop bezorgd over de synodevaders die de media willen plezieren.

Wat is de betekenis van de nieuwe ferula?

Hoe "klerikalisme" er werkelijk uitziet?

Beschouwingen over seksuele identiteit, de Jeugdsynode en het bruggen bouwen van pater Martin (Mattson)

Een derde getuigenis van aartsbisschop Viganò

RIP het katholicisme van Vaticanum II (Kwasniewski)

Twee nieuwe verklaringen en het gebrek aan vertrouwen in de Kerk (Royal)

Bij de opening van de nieuwe Synode (Royal)

De ziekte van de Kerk heet postmodernisme (Lanzetti)

Mijn reactie op de crisis in de Kerk

Missen we Klaas Dijkhoff?

De katholieke Kerk valt uit elkaar en hier zien we waarom (Last)

Kardinaal Schönborn en het sprookje van de goede paus (Tobias Klein)

Het “Systeem Bergoglio” werkt cover-up en misbruik in de hand

Trouw blijven in moeilijke tijden

Getuigenis van aartsbisschop Vigano en oproep tot aftreden van de paus (vertaling)

De paus en de huidige crisis in de Kerk

De valse troost van pater Martin

Het schisma voltrekt zich

De verandering van de Catechismus gaat in tegen de natuurwet en tegen het depositum fidei (Kwasniewski)

Het juiste antwoord op de Gay Pride (Schneider)

Twee priesters in de gevangenis. Zicht op het karakter van de paus (Henry Sire)

Humanae Vitae was moedig (prof de Mattei)

“Humanae Vitae”. Ziehier, hoe het geboren is en wee hem die eraan komt (Sandro Magister)

Edward Pentin: interview met Mgr. Melina over "Humanae Vitae"

Desoriënteringhulp van de Duitse Bisschoppenconferentie (Hecker)

Wat is het werkelijke doel van de jeugdsynode (Meloni)

Eccles 2

Apostolische exhortatie of ergernis

Stéphane Mercier: staan voor de waarheid deel 2

Stéphane Mercier: staan voor de waarheid deel 1

Anselm Gruen in Den Bosch: een kerkelijke klimaatverandering?

De diversiteitsdrive van de Kerk van Engeland

Wat gebeurt er in Duitsland? (Chaput)

Een bijdrage aan de verwarring?

"Ernstige nood" of alibi ter verruiming van de intercommunie

Interview met bisschop Athanasius Schneider

De vermeten diaken Vermaat

Interview met kardinaal Burke

De waarheid maakt u vrij

Een moedige kardinaal

De kleurloze kardinaal die roze werd....

Wie is pater James Martin SJ?

Verschillend gebruik van het begrip “fundamentalisme” bij Benedictus XVI en Franciscus (Katholisches)

Paulus VI en de hervorming van de liturgie (Magister)

Een roze vervolg

Gelovigen hebben rechten en bisschoppen plichten

De hervorming van Begoglio is al geschreven: door Luther (Magister)

Weinig vreugde en veel gescheld  (Magister)

Gesprek over petitie aan Bisschoppen op Radio Maria

OPEN BRIEF AAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

De hel bestaat echt (de Mattei)

Paus Franciscus vergroot de verwarring (kardinaal Burke)

Is de paus een ketter?

Open brief aan de bisschoppen (Brugger)

De truc van de eucharistische honger

Interview kardinaal Eijk

Vaticanum II revisited

De retorische truc

Duitse bisschoppen moeten hun voorzitter afzetten (von Gersdorf)

De verklaring van trouw aan de overgeleverde leer van de bisschoppen van Kazachstan

Kardinaal Sarah: God of niets.

De geest van verzet en liefde voor de Kerk (door Roberto de Mattei)

De Amorieten en de ketterij der schuivende panelen

Trump

Eccles is saved

Ploumen 2 door Steve Skojec

Sluipende secularisatie als pastoraal vermomd

Schande

De Heer is ook nu in de boot

De bisschop en de boze priesters

Eed van trouw

Ik ben een kinderarts

De zelfvernietiging van de Kerk

De Dictator Paus (De Mattei)

De "Lutherse hervorming" van paus Franciscus (De Mattei)

De aanval op het priesterschap komt in een kritieke fase (Katholisches)

Franciscus en de leer van rechtvaardiging

Brief van theoloog aan de paus

Brief aan Tosatti over het eind der tijden

Openingsrede Symposium Humane Vitae kardinaal Brandmüller

Nieuwe Academie Johannes Paulus II

500 jaar reformatie, reden tot droefheid

Kardinaal Sarah krijgt van Franciscus een draai om zijn oren (Sandro Magister)

Wetenschap is juist binnen het christendom ontstaan (Mgr. Mutsaerts)

Update van het einde der wereld: de uitersten volgens Franciscus (Sandro Magister)

De parabel van de Grootinquisiteur

Is Reusel symptomatisch?

Klimaat van angst: de nieuwe harde aanpak van katholieke theologen

Waarom de gematigde benadering van paus Franciscus revolutionair is

Jammerlijke ondeskundigheid

Een sfeer van angst.... en niet ten onrechte!

De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio Filialis (de Mattei)

Correctio filialis. Waarom?

Taal zal alleen verwoesting zaaien  (Reactie op Column BD)

Brief aan de paus van fr Cipolla 15-9-2017

De Kerk na Amoris Laetitia (interview met Josef Seifert)

Een procedure om dwalingen van een paus vast te stellen (Aidan Nichols o.p.)

De anatomie van een fiasco

Onkatholieke dwaasheid

Müller eruit

De roze kathedraal

De kardinaal en de moraal

Apokalyptisch

Een niet-katholieke UCL

Licht op de hedendaagse crisis (De Mattei)

Dit rampzalig pausschap

Franciscus - katholiek populisme

Schandaal in het Vaticaan (De Mattei)

Wanneer de publieke terechtwijzing dringend en noodzakelijk is (De Mattei)

Paus Franciscus is een bron van verdeeldheid geworden (Lawler)

Franciscus vernietigt de Soevereine Orde van Malta (De Mattei)

Twee plus twee is nooit vijf (Voice of the family)

Waarom steeds minder priesters paus Franciscus kunnen uitstaan.
Door Damian Thompson

Het "vak" van Frank Bosman

Kerstpreek 2016

Het Franciscusschisma

Harteloze heidenen

Verklaring van trouw aan de overanderlijke leer
van de Kerk rond huwelijk en gezin  vertaling uit het Engels

Polarisatie en framing  12/9  2016

Wie zijn we als parochie, als priester, als bisschop? 2/9 2016

Schoenmaker, blijf bij je leest 1/9 2016

Communiqué

Jezus huilt om Amoris Laetitia (Josef Seifert)

Beste Henk  (antwoord aan Henk Degen)

Verantwoording

Amoris Laetitia. Zondenvergeving zonder bekering?

Noodzaak tot verheldering. Mgr. Athanasius Schneider

Een breuk met de doctrinaire traditie

Paus Franciscus belt koning Hendrik VIII (een verantwoording)

Amoris Laetitia 2

Amoris Laetitia 1

Oncollegiaal gedrag en pastoralisme bij de eerste-communie-voorbereiding

Pastoralisme  25/3 2016

Als een duvel in een wijwatervat  17/2 2016

Kardinaal Burke over Slotrapport Gezinsynode

Een achterdeur naar een neo-mozaïsche prakrijk
in het Slotrapport van de Synode door Mgr. Athanasius Schneider

Een oude film

Het resultaat van de gezinssynode (Roberto de Mattei)

Niets nieuws: Theodorus de Studiet en de Echtbrekerssynode

Het Instrumentum Laboris en de traditionele moraal

Morele normen op zijn kop

De islam en het Westen

Heeft de parochie nog toekomst?

Onzinnige vrijzinnigheid

Barmhartigheid

Brieven uit Siena van Victoria Bonelli

Je ne suis pas Charlie

Het grote demasqué

Dossier Synode/Paus

Manipulatie aan de top

Een merkwaardig figuur

Godslasterlijk

Breng ons niet in beproeving

Oosterhuis en zijn liederen 10-4-2014

De Duitse volkskerk en haar bisschoppen 8-2-2014

Speelbal van de vrijzinnigheid? 5-2-2014

Ergernissen 28-01-2014

De lange oecumenische tenen 25-01-2014

Geachte mevr. van der Burgt  7-11-2013

De voltooide reformatie 24-10-214

De mythe van paus van Franciscus 11-10-2013

Waar is de duivel?  9-10-2013

De sluwheid van de duivel bij zijn poging de Kerk te vernietigen   4-10-2013

Priesters die het druk (zeggen te) hebben  28-8-2013

Waartoe dient de kerk?  24-8-2013

Repliek 18-8-2013

Gebroken zwart 15-8-2013

In memoriam Mgr. Gijsen 29-6-2013

De echte stoorzender

Je weet maar nooit

Professoraal mandement

De seculiere dictatuur

Is er nog toekomst voor Berne?

Paus gewenst

De mythe van het Concilie

Eigen schuld, dikke bult!

De doopsoap 22-8-2012

Discriminatie?  5-7-2012

Tussen dit en dat is ook nog wat 2-7-2012

Totaal niet katholiek 13-11-2011

Open brief aan Mr. Erik Jurgens  11-10-2011

De vijandelijke overname 8-10-2011

ARCHIEF VRIJMOEDIG COMMENTAAR

ARCHIEF VRIJMOEDIG COMMENTAAR
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten