vrijmoedig commentaar
op gebeurtenissen
in kerk en samenleving
Op onregelmatige tijden publiceer ik hier commentaren op wat mij op dat moment bezig houdt. Klik op een van onderstaande titels:

Ploumen 2 door Steve Skojec

Sluipende secularisatie als pastoraal vermomd

Schande

De Heer is ook nu in de boot

De bisschop en de boze priesters

Eed van trouw

Ik ben een kinderarts

De zelfvernietiging van de Kerk

De Dictator Paus (De Mattei)

De "Lutherse hervorming" van paus Franciscus (De Mattei)

De aanval op het priesterschap komt in een kritieke fase (Katholisches)

Franciscus en de leer van rechtvaardiging

Brief van theoloog aan de paus

Brief aan Tosatti over het eind der tijden

Openingsrede Symposium Humane Vitae kardinaal Brandmüller

Nieuwe Academie Johannes Paulus II

500 jaar reformatie, reden tot droefheid

Kardinaal Sarah krijgt van Franciscus een draai om zijn oren (Sandro Magister)

Wetenschap is juist binnen het christendom ontstaan (Mgr. Mutsaerts)

Update van het einde der wereld: de uitersten volgens Franciscus (Sandro Magister)

De parabel van de Grootinquisiteur

Is Reusel symptomatisch?

Klimaat van angst: de nieuwe harde aanpak van katholieke theologen

Waarom de gematigde benadering van paus Franciscus revolutionair is

Jammerlijke ondeskundigheid

Een sfeer van angst.... en niet ten onrechte!

De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio Filialis (de Mattei)

Correctio filialis. Waarom?

Taal zal alleen verwoesting zaaien  (Reactie op Column BD)

Brief aan de paus van fr Cipolla 15-9-2017

De Kerk na Amoris Laetitia (interview met Josef Seifert)

Een procedure om dwalingen van een paus vast te stellen (Aidan Nichols o.p.)

De anatomie van een fiasco

Onkatholieke dwaasheid

Müller eruit

De roze kathedraal

De kardinaal en de moraal

Apokalyptisch

Een niet-katholieke UCL

Licht op de hedendaagse crisis (De Mattei)

Dit rampzalig pausschap

Franciscus - katholiek populisme

Schandaal in het Vaticaan (De Mattei)

Wanneer de publieke terechtwijzing dringend en noodzakelijk is (De Mattei)

Paus Franciscus is een bron van verdeeldheid geworden (Lawler)

Franciscus vernietigt de Soevereine Orde van Malta (De Mattei)

Twee plus twee is nooit vijf (Voice of the family)

Waarom steeds minder priesters paus Franciscus kunnen uitstaan.
Door Damian Thompson

Het "vak" van Frank Bosman

Kerstpreek 2016

Het Franciscusschisma

Harteloze heidenen

Verklaring van trouw aan de overanderlijke leer
van de Kerk rond huwelijk en gezin  vertaling uit het Engels

Polarisatie en framing  12/9  2016

Wie zijn we als parochie, als priester, als bisschop? 2/9 2016

Schoenmaker, blijf bij je leest 1/9 2016

Communiqué

Jezus huilt om Amoris Laetitia (Josef Seifert)

Beste Henk  (antwoord aan Henk Degen)

Verantwoording

Amoris Laetitia. Zondenvergeving zonder bekering?

Noodzaak tot verheldering. Mgr. Athanasius Schneider

Een breuk met de doctrinaire traditie

Paus Franciscus belt koning Hendrik VIII (een verantwoording)

Amoris Laetitia 2

Amoris Laetitia 1

Oncollegiaal gedrag en pastoralisme bij de eerste-communie-voorbereiding

Pastoralisme  25/3 2016

Als een duvel in een wijwatervat  17/2 2016

Kardinaal Burke over Slotrapport Gezinsynode

Een achterdeur naar een neo-mozaïsche prakrijk
in het Slotrapport van de Synode door Mgr. Athanasius Schneider

Een oude film

Het resultaat van de gezinssynode (Roberto de Mattei)

Niets nieuws: Theodorus de Studiet en de Echtbrekerssynode

Het Instrumentum Laboris en de traditionele moraal

Morele normen op zijn kop

De islam en het Westen

Heeft de parochie nog toekomst?

Onzinnige vrijzinnigheid

Barmhartigheid

Brieven uit Siena van Victoria Bonelli

Je ne suis pas Charlie

Het grote demasqué

Dossier Synode/Paus

Manipulatie aan de top

Een merkwaardig figuur

Godslasterlijk

Breng ons niet in beproeving

Oosterhuis en zijn liederen 10-4-2014

De Duitse volkskerk en haar bisschoppen 8-2-2014

Speelbal van de vrijzinnigheid? 5-2-2014

Ergernissen 28-01-2014

De lange oecumenische tenen 25-01-2014

Geachte mevr. van der Burgt  7-11-2013

De voltooide reformatie 24-10-214

De mythe van paus van Franciscus 11-10-2013

Waar is de duivel?  9-10-2013

De sluwheid van de duivel bij zijn poging de Kerk te vernietigen   4-10-2013

Priesters die het druk (zeggen te) hebben  28-8-2013

Waartoe dient de kerk?  24-8-2013

Repliek 18-8-2013

Gebroken zwart 15-8-2013

In memoriam Mgr. Gijsen 29-6-2013

De echte stoorzender

Je weet maar nooit

Professoraal mandement

De seculiere dictatuur

Is er nog toekomst voor Berne?

Paus gewenst

De mythe van het Concilie

Eigen schuld, dikke bult!

De doopsoap 22-8-2012

Discriminatie?  5-7-2012

Tussen dit en dat is ook nog wat 2-7-2012

Totaal niet katholiek 13-11-2011

Open brief aan Mr. Erik Jurgens  11-10-2011

De vijandelijke overname 8-10-2011

ARCHIEF VRIJMOEDIG COMMENTAAR

ARCHIEF VRIJMOEDIG COMMENTAAR
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten