Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten


Sinds de Middeleeuwen hebben de pausen een ferula (bisschopsstaf) gebruikt, een metalen staf met boven op een kruis, om hun gezag te symboliseren.

Bij de opening van de Jeugdsynode op 3 oktober presenteerde de heilige vader zich met een nieuwe pauselijke ferula: een gevorkte bamboe-achtige staf. Het kruis was verdwenen.

Als je heel goed kijkt, zie je een gegraveerd gezicht onder aan de vork en dat zou van onze Lieve heer zijn. Volgens sommigen moet de vork de armen van de heiland voorstellen.

Deze merkwaardige ferula is aan de paus gegeven op de Jongerenontmoeting in het Circus Maximus op 11 augustus.

Dit nieuwe symbool past heel geschikt bij het soort religie dat je ziet op[ de foto’s van deze ontmoeting: talloze jongens verschijnen zonder shirt en meisjes zonder bloes met alleen maar een niets-verhullende bh en strakke broekjes.

Terug naar het nieuwe symbool dat door Franciscus werd gebruikt en dat niet weinig commotie in de katholieke wereld veroorzaakte. Deze abnormale vervanging van he kruis door een vork heeft zelfs tamelijk ernstige aspecten.

Een staf met bovenaan een vork is verbonden met hekserij en Wicca en in de Verenigde Staten wordt het een “stang” genoemd. Opmerkelijk is dat een van de mensjes die staf aan Franciscus gaf, “een rood koordje om haat pols droeg….. iets van Wicca”.

Zoals een occultistisch auteur uitlegt: “De Stang wordt geadoreerd door veel moderne Traditionele Heksen, ook door mij. Het is een werktuig en als je het gebruikt, roept het een krachtig gevoel van verbondenheid op met iets ouds en primitiefs. In zijn simpelste vorm, een gevorkte staf gebruiken Heksen de Stang op verschillende manieren, ook om de Gehoornde voor te stellen die helpt in geestelijke vlucht en energie geeft.

Waarom verlaat de paus het kruis van Christus en vervangt het door een dubbelzinnige gevorkte staf? En wat brengt hem ertoe een staf te gebruiken die uitgelegd kan worden als een occultitische Stang?

Omdat, zoals de H. Robertus Bellarminus zegt: “De hele Kerk altijd heeft onderwezen in woorden en voorbeelden, wat wilde de paus door dit gebaar leren? Dat alle religies goed zijn, zelfs degenen die de “Gehoornde” aanbidden?

Wilde hij op een symbolische wijze de natauralistisch-ecologische leer zegenen die vervat ligt in zijn encycliek Laudato Si, waarin hij beweert dat de Zoon van God “zichzelf heeft verenigd met de aarde”, dat de Heilige Geest “aanwezig is in het hart zelf van het heelal”, en dat de heilige Eucharistie “een deel van de materie is?

Dit is niet de eerste keer dat paus Franciscus dubbelzinnige symbolische boodschappen uitstuurt door daden, gebaren en houdingen en wel in die mate dat men zich af kan vragen of  Franciscus, gegeven de dubbelzinnigheid van deze boodschappen (veel voorbeelden zijn hierbij aan te halen), niet zijn missie als Petrus laat varen, die toch is: zijn broeders bevestigen in het geloof. Want de waarheid – die kan worden geleerd door woorden en door daden, gebaren en houdingen – moet van een helderheid zijn die geen onduidelijkheden toelaat.

Daarom gaf de Goddelijke Meester aan zijn Apostelen de opdracht heel precies te zijn: “Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze.” (Mt. 5, 37

Moge de Maagdelijke Moeder van Jezus Christus, de Moeder van de Kerk, zijn Mystieke Lichaam, van haar Zoon verkrijgen dat het lijden waar de Kerk doorheen gaan zo spoedig mogelijk mag eindigen.

Vertaling: C. Mennen pr

Wat is de betekenis van het nieuwe symbool van paus Franciscus?

door Luiz Sérgio Solimeo