TRUMP
Iedereen in Europa is tegen de Amerikaanse president Trump. In de media hoor je eigenlijk nooit iets positiefs. Eerst voorspelde iedereen dat hij waarschijnlijk wel niet gekozen zou worden en toen hij eenmaal tot veler verbazing wel gekozen was, dacht men dat Amerika spoedig in elkaar zou storten, vooral ook economisch. Na een jaar moet men schoorvoetend toegeven dat dit niet gebeurd is, integendeel: de Amerikaanse economie is behoorlijk gegroeid.

De kritiek op Trump komt voornamelijk uit links liberale hoek. De links-liberale geest is leidend in Europa en bij de Amerikaanse elites. Wat zijn de voornaamste kenmerken van die links-liberale geest? Dat is allereerst de vrije keuze van de vrouw om abortus  te laten plegen wanneer ze dat wil. Dat is ook liberalisering van de euthanasie. Dat is gelijkschakeling van homoseksualiteit en heteroseksualiteit en daarmee invoering van het homohuwelijk. Het is de ondergraving van het traditionele huwelijk en het traditionele gezin. Het is het aanvaarden en bevorderen van de gendergekte waarin men stelt dat iemands geslacht niets te maken heeft met zijn biologische geslacht maar dat het een keuze is of je man of vrouw of nog iets anders bent. Het is dat hele agglomeraat van merkwaardige opvattingen die de laatste vijftig jaar via pressiegroepen gepromoot zijn en door de politieke elite zijn overgenomen. De tegenstanders van deze links-liberale opvattingen (met name ook christenen) worden via de media eerst weggezet als achterlijk en even later door wetgeving gecriminaliseerd of buiten de samenleving geplaatst. In ons land zijn het de apothekers die gewetenbezwaren hebben om euthanasiecocktails uit te reiken, gynaecologen die geen abortus of IVF-behandeling willen uitvoeren, ambtenaren die geen homostellen willen trouwen, die hun baan verliezen. In Amerika is het al zo ver dat een bakker die geen huwelijkstaart wilde maken voor een homostel, door de rechter is veroordeeld. Men roept te pas en te onpas “discriminatie” en “racisme” als men zijn links-liberale agenda wil doorzetten. Ook “populisme” of zelfs “fascisme” is een gemakkelijke term waarmee je je tegenstanders zonder enig argument monddood kunt maken.

In Amerika hoorde Obama tot deze links liberale elite en stond hij volledig achter de agenda van vrije abortus, homohuwelijk en gendergekte. In zijn tijd gingen er miljoenen dollars naar organisaties die de abortus in ontwikkelingslanden bevorderden. Een bekende organisatie in dezen is Planned Parenthood die momenteel onder vuur ligt vanwege handel in organen van geaborteerde baby’s. Hillary Clinton was eveneens een groot voordstandster van vrije abortus als middel tot geboorteregeling. Daarom werd ze in bepaalde katholieke kringen in Amerika ook wel “Killery” genoemd (kill=doden).

De grote verandering in Amerika is dat Trump geen aanhanger is van de links-liberale gedachte en zich daar juist tegen afzet. Hij heeft in die richting het afgelopen jaar belangrijke beslissingen genomen. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn voorrecht om rechters te benoemen die conservatief en pro-life zijn. Die benoemingen zijn voor het leven en dus nog lang na de regering Trump van belang. Met name het Hooggerechtshof is in Amerika belangrijk omdat die rechters de grondwet interpreteren. Trump heeft de subsidie ingetrokken van bijv. Planned Parenthood. Waarover wij in Europa ook niets gehoord hebben is de kerstboodschap van Trump, die door en door christelijk was en die de nadruk legde op het Godsgeschenk van Jezus’ geboorte. Waar we ook nauwelijks iets over hoorden is de mars voor het leven die ieder jaar in Amerika gehouden wordt en waarin een half miljoen mensen meelopen. Het is altijd op 19 januari, de dag waarop het Hooggerechtshof in 1973 een beslissing nam in de zaak Roe vs Wade, die de grondslag vormde voor de liberale abortuswetgeving in de VS. Voor het eerst heeft een president van de VS de deelnemers aan de mars toegesproken. In die toespraak nam Trump het op voor het leven en noemde hij nieuw leven het meest kostbare geschenk van God.

De Oostenrijkse em. hulpbisschop Andreas Laun heeft het daarom opgenomen voor Trump. Hij vindt het niet terecht dat veel katholieken, zelfs bisschoppen alleen maar afgeven op Trump zonder te prijzen wat hij aan goede dingen doet. Ik zou nog een stapje verder willen gaan. De paus noemde iemand die een muur wil bouwen tussen mensen geen christen. Hij verwees hiermee duidelijk naar Trump die een muur wilde bouwen tussen de VS en Mexico. Dat is nogal een straffe uitspraak. Ik heb nu nog nauwelijks kerkelijke leiders (ook de paus niet) Trump horen prijzen om zijn acties ten gunste van het recht op leven en zijn getuigenis van christelijk geloof.

Natuurlijk is het zo dat Trump een vreemde manier van reageren en twitteren heeft en dat hij vaak zeer onbehouwen uit de hoek komt. Hij handelt vaak niet bepaald presidentieel maar dat betekent niet dat wij de goede dingen niet mogen zien en mogen benoemen.

En misschien zal het eens blijken dat hij een van de betere Amerikaanse presidenten is geweest, evenals indertijd Reagan die men aanvankelijk alleen maar als een tweederangs filmacteur kon zien die abusievelijk president was geworden. Trouwens om groter te zijn dan Obama is niet zoveel nodig.

C. Mennen pr
26 januari 2018


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten