SCHANDE
Het wordt langzamerhand steeds duidelijker dat paus Franciscus weliswaar met de mond de katholieke leer belijdt maar in de praktijk van alledag weigert er de consequenties uit te trekken. Het zal duidelijk zijn dat daarmee die belijdenis van het katholieke geloof op tamelijk losse schroeven komt te staan. Ik geef u maar een paar voorbeelden. Hij zegt vóór de onontbindbaarheid van het huwelijk te zijn maar in de praktijk laat hij in sommige gevallen overspeligen in een burgerlijk tweede huwelijk toe tot biecht en communie (vgl. Amoris Laetitia en de gevolgen ervan). Dus toch niet zo absoluut voor de onontbindbaarheid? Hij verzet zich met de mond tegen de genderideologie maar ontvangt een “omgebouwd” pas “getrouwd” transgenderstelletje een half uur in audiëntie en gaat na afloop lachend met hen op de foto. Dus toch niet zo tegen de genderideologie? Hij verzet zich tegen abortus maar hij ontmantelt de door paus Johannes Paulus II opgerichte Academie voor het Leven en benoemt onder anderen als nieuwe lid de anglicaanse dominee Nigel Biggar die zich in het verleden al voor legalisering van abortus tot in de 18de week van de zwangerschap heeft uitgesproken. Dus toch niet zo tegen abortus?

Een nieuw schandalig voorbeeld van ja zeggen en nee doen betreft mevr. Lilianne Ploumen. Deze dame is katholiek en was zelfs een hele tijd werkzaam bij de “katholieke” ontwikkelingsorganisatie Cordaid (die veel vroegere katholieke missieorganisaties en ook de Vastenactie heeft opgeslokt en aan de wereld heeft aangepast). Ze was achtereenvolgens lid van  Groen Links en de PvdA. Voor deze laatste partij was zij in kabinet Rutte II minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten richtte Ploumen het steunfonds “She Decides” (Zij beslist) op. She Decides is een internationaal fonds voor veilige abortussen, seksuele voorlichting en kraamzorg in arme landen en werd gelanceerd als antwoord op de verwachte effecten van de herinvoering door Trump van een maatregel die verbiedt dat Amerikaanse overheidsgelden door organisaties worden gebruikt om wereldwijd abortussen uit te voeren. Het kabinet-Rutte II steunde “She Decides” met 10 miljoen euro. Voor haar werk voor “She decides” onving Ploumen onlangs de Aletta Jacobs prijs en de Macchiavelliprijs.

Tot mijn verbazing en ontsteltenis ontving zij nu van paus Franciscus ook nog het commandeurschap in de orde van de Heilige Gregorius, een hoge onderscheiding voor iemand die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij. Op een youtube-fragment dat ik vond via een Amerikaanse katholieke website deed ze met de verslaggever een beetje lacherig over het feit dat deze onderscheiding had gekregen ondanks het feit dat ze voorstander is van abortus. Zie https://youtu.be/mMWNXAch5eM

Volgens canon 1398 loopt iedereen die abortus bewerkt met daadwerkelijk gevolg een excommunicatie van rechtswege op. Aan deze kerkrechtelijke sanctie kan men zien hoe zwaar de Kerk tilt aan het misdrijf en de zonde van abortus. Hoewel de meeste canonisten niet zullen zeggen dat Lilianne Ploumen op grond van c. 1398 een automatische excommunicatie heeft opgelopen omdat c. 1398 gaat overhet bewerken een specifieke abortus. Maar dat neemt niet weg dat de publieke zondigheid van mevr. Ploumen voor iedereen vaststaat en aan geen twijfel onderhevig kan zijn omdat zij het grote kwaad van abortus in de wereld actief bevordert.

Als de paus een publieke zondares, die op geen enkele wijze berouw toont, kerkelijk gaat onderscheiden, betekent dat in feite een pauselijke onderscheiding van een pro-abortus-activiteit.

Een enorme en ongekende schande die het huidige pontificaat eens te meer blameert!

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten