Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten


Er zijn tijden geweest (met name de eerste eeuwen van de Kerk, toen ze nog geen volkswerk was) dat de Kerk mensen als Klaas Dijkhoff al lang buiten had gezet. Iemand die niet aan het kerkelijk leven deelneemt en die op moreel terrein alle standpunten inneemt die haaks staan op de christelijke moraliteit, werd (terecht) in de Kerk niet geduld. Zo iemand contamineert immers de kerkelijke gemeenschap en is een contrasignaal tegen alles waar de Kerk voor staat.

Dat hij nu zelf met veel aplomb de Kerk verlaat, is duidelijk politiek gekleurd. Hij denkt daarmee te scoren. De Kerk zit maatschappelijk in het verdomhoekje en het hoort tot de bon ton als je  je als “verlicht” mens van die Kerk te distantiëert. Hij verliest niks; want hij had niets kerkelijks meer in huis. Hij wint electoraal wel want zijn over het algemeen libertijnse kiezers zullen het “moedig en verstandig” vinden dat hij eindelijk breekt met zo’n achterhaald instituut.

Dan inhoudelijk nog wat over de open brief. Kennelijk ging het bij Dijkhoff in het christendom alleen nog om lief zijn voor elkaar en elkaar helpen. Hij heeft blijkbaar heimwee naar een kerk waarin priesters aardig zijn en alleen maar over liefde en sociale dingen preken. Maar, beste Klaas, die priesters zijn op. Zij zijn samen met het grootste gedeelte van de mensen voor wie ze dat preekten (zo goed heeft het gewerkt!), uit de kerk verdwenen. Die tijd is definitief voorbij. Het heeft geen echte gelovigen opgeleverd zoals aan jou te zien is. De jongere priesters richten zich over het algemeen weer op waar het in de kerk om gaat. Zij vinden het onbestaanbaar dat je bij de communie een koekje uitreikt aan kleine kinderen, zodat de eucharistie in de ogen van die kinderen verlaagd wordt tot een soort biscuitje. Het gaat er niet om, dat dit van hogerhand niet mag, maar dat het innerlijk strijdig met de heiligheid van de eucharistie. Maar wat de eucharistie echt is, zul je wel nooit begrepen hebben, al heb je dan je communie gedaan. Als je dat wel begrepen had, dan zou je niet uit de Kerk uittreden en jezelf van het Brood des Levens, Christus zelf, beroven.

Je onbehoorlijk en respectloos uiten tegenover de kardinaal is één ding maar de Kerk van Christus bij het oud vuil zetten omdat ze wat wijzer is dan jij en de VVD, is kortzichtig. Trouwens wat er nog aan goeds is in onze cultuur, wat er nog aan goeds is in de VVD komt uit de christelijke cultuur, waarvan de Kerk de eeuwen door de draagster is geweest.

Dat de VVD en kennelijk ook jij de christelijke moraal aan de kant zetten om de heidense libertijnse moraal (grotendeels van vóór het christendom) te omhelzen is dom en zal nu nog onvoorziene gevolgen hebben voor beschaving in ons land.

Daarom zal jouw brief waarin jouw liberale haan victorie kraait, op den duur een Pyrrhusoverwinning blijken te zijn.

We blijven desondanks voor jou bidden.

C. Mennen pr
18 september 2018
MISSEN WE KLAAS DIJKHOFF?