Harteloze heidenen
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten


Els en Nölleke waren een kinderloos echtpaar in onze parochie, dat, hoewel eenvoudig van geest, samen van het leven wist te genieten en tegelijk gelovig in het leven stond. Ze waren beiden tot op hoge leeftijd trouwe leden van het kerkkoor en bij alles in de parochie betrokken. Uiteindelijk verruilden ze hun plaats in het koor voor de eerste bank in het zijschip van de kerk waar zij iedere zondag trouw achter hun rollator heen schuifelden. Uiteindelijk ging ook dat niet meer en werd Nölleke vanwege toenemende dementie in een verpleegtehuis opgenomen waar Elske hem trouw bezocht. Vorig jaar werd Els door een korte ernstige ziekte getroffen. In het bijzijn van Nölleke heb ik haar de ziekenzalving toegediend. Hij begreep het allemaal nog heel goed. Hij bad de gebeden mee. En aandoenlijk was het hoe hij liefdevol afscheid van haar nam.

Zondags uit de kerk werd ik aangesproken door parochianen die zeiden: “Hebt u het al gehoord: Elske is dood. En nu is er niet eens een kerkelijke uitvaart. Dat heeft die neef zo geregeld want Nölleke beseft het allemaal niet meer.” En iedereen vond het een grote schande om zo’n trouwe katholiek als een heiden te cremeren. Iemand van het koor zei dat hij de betreffende neef kende en hem wel eens duidelijk zou maken dat het zo niet ging. Nog diezelfde middag kreeg ik de neef aan de telefoon. Hij zei: “ik ben blijkbaar iets vergeten” en hij vroeg alsnog om een kerkelijke uitvaart al waren de kaarten al verstuurd. Zo kreeg Elske toch nog de uitvaart die ze verdiende.

We zijn nu ruim een jaar verder en vanmorgen lees ik in de krant: enige en algemene kennisgeving: in stilte is Nol N. in Uden gecremeerd. De heidense neef heeft er nu voor gezorgd dat niemand van het overlijden wist voordat alles achter de rug was. De haat tegen de Kerk is blijkbaar groter dan het respect voor de overledene.

We zullen Nölleke en de vele anderen aan wie tegenwoordig door hun goddeloze familie een christelijke uitvaart wordt ontzegd op Allerzielen met liefde in het heilig Offer gedenken.

27 oktober 2016