God
In ons geloof staat God centraal. Hij bestaat van eeuwigheid. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is totaal anders dan wij mensen maar om over Hem te kunnen spreken moeten wij menselijke termen gebruiken, moeten wij in menselijke woorden over Hem spreken.

God is Iemand. Hij is een  Persoon. Als wij over God zouden praten als over "iets" doen we Hem te kort. Hij is Iemand met wie wij wezenlijk in betrekking staan. Dat is simpelweg zo omdat we bestaan dank zij Hem. Maar we kunnen ook actief in relatie met Hem treden. Dat gebeurt doordat we ons in geloof aan Hem overgeven en met Hem spreken. Dat spreken met God noemen we bidden. Tegelijkertijd spreekt God tot ons. Als we ons biddend voor Hem open stellen, zullen we merken dat hij ons zijn aanwezigheid en zijn wil toont op een indirecte maar vaak heel duidelijke manier.

God is transcendent en immanent. Dat God immanent is betekent dat hij in al het geschapene, in alles wat bestaat aanwezig is. Zonder Hem zou er niets zijn. Hij is ons ook steeds nabij in zijn woord en in talrijke gebeurtenissen. Maar tegelijkertijd is Hij transcendent. De schepping kan Hem niet vangen, Hij stijgt op een oneindige wijze boven zijn schepping uit. Geloven dat God zich niet met zijn schepping bemoeit maar alleen transcendent in de hoogte troont, is niet katholiek. Geloven dat God als een soort ziel in de schepping opgaat is evenmin katholiek. Beide tegelijk is katholiek.

Uit onszelf kunnen we vermoeden wie God is maar werkelijk weten wie Hij is, kunnen we alleen omdat Hij zichzelf heeft laten kennen, omdat Hij zich geopenbaard heeft.
Nu heeft God zich vooral geopenbaard via Jezus. Via Jezus weten wij wie God is.

Als katholieken geloven wij in de drie-ene God.
Dus allereerst: er is maar één God. God is de Ene, de Enige.
Maar tegelijkertijd geloven wij dat God in zichzelf liefde is. Dat er in de ene God een interpersoonlijke relatie is. We geloven in drie goddelijke Personen die toch maar één God zijn.
Wie zijn die Goddelijke Personen?
Allereerst: God de Vader. Hij is de Schepper van al wat bestaat. Hij brengt van eeuwigheid God de Zoon voort. Hij is de Zoon van de eeuwige Vader, "geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader." God de Zoon is als Jezus Christus mens geworden. Hij is gestorven aan een kruis, verrezen uit doden en zetelt aan de rechterhand van God. God de Zoon is God en mens tegelijk.
De Vader en de Zoon blijven onder alle omstandigheden met elkaar in liefde verbonden door de derde Persoon van de heilige Drie-eenheid: de heilige Geest. Hij is de goddelijke Geestkracht, de goddelijke liefde.

Wij, katholieken, bekennen ons geloof in de drie-ene God als wij een kruisteken maken. Met de rechterhand van het voorhoofd naar de borst: "In de naam van de Vader en de Zoon.." en dan naar de linkerschouder "en de heilige Geest". En dan naar de rechterschouder: "Amen".
Tevens doen we dat in kleine doxologie:
"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen."

Niet-katholiek zijn de volgende meningen:

-     "Vader, Zoon en heilige Geest" zijn drie aspecten van God. Drie verschillende woorden om God aan te duiden. Nee, er zijn werkelijke drie Goddelijke Personen.

-     alleen de Vader is echt God; de rest zijn eigenschappen van God. Nee: de Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn alle drie even veel God.

-    Jezus is bij wijze van spreken de Zoon van God. We zijn immers allemaal kinderen van God. Jezus is het op de hoogste manier. Hij is de beste mens. Nee, Jezus is volledig God en volledig mens. Jezus is de werkelijke, enige echte Zoon van God

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden