DOSSIER SYNODE/PAUS

Hierin zullen enkele artikelen verschijnen die ik vertaal van buitenlandse katholieke weblogs en die van belang kunnen zijn voor een juiste meningsvorming rond gebeurtenissen in Rome en rond de figuur van onze paus. Want hoe dan ook er gebeuren merkwaardige dingen.

1. Een artikel van Roberto Mattei dat verschenen is op het moment van de uitkomen van het beruchte tussenrapport van de Synode waarbij de Synode een totaal verkeerde richting in dreigde te gaan. Later bleek de hele zaak gemanipuleerd en heeft geen van de "verworvenheden" van het tussenrapport het in het einddocument gehaald. Maar het is goed te beseffen dat de strijd nog niet gestreden is. Over een jaar komt de eigenlijke synode.
Roberto Mattei (1948) is een gerenommeerd kerkhistoricus en de auteur van o.a. in de Duitse vertaling Das Zweite Vatikanische Konzil: Eine bislang ungeschriebene Geschichte. Waarin hij de tot nu onderbelichte geschiedenis van Vaticanum II schrijft: hoe een minderheid de meerderheid wist te bespelen.

2. Een gedeelte uit een artikel van Samir Khalil Samir waarin hij enige correcties aanbrengt op de opvattingen van de paus rond de islam in Evangelii Gaudium. Samir Khalil Samir is een Egyptische jezuiet (1938) werkzaam in Libanon en deskundig op het gebied van de islam.

3. Een open brief uit 2013 van een  Mexicaanse vrouw, universiteitsdocente, gehuwd en moeder van negen kinderen: Lucrecia Rego de Planas. Zij kent de paus van vroeger en is bezorgd over bepaalde aspecten van zijn optreden en over bepaalde dingen die hij zegt.

4. Column van de Amerikaan George Weigel over de Synode die volgens hem om uiteenlopende redenen "buitengewoon" was.

5. Column van Damian Thompson (1962), Britse journalist over "Paus Franciscus en “de grote verdeeldheid”: de katholieke burgeroorlog komt dichterbij".

6. Een interview met bisschop Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana in Kazachstan, gepubliceerd in het Poolse tijdschrift Polonia Christiana.

7. Een interview van Vida Nueva met kardinaal Burke over de Synode in november 2014

8. Een tango met de paus door Roberto de Mattei

9. Het instrumentum laboris en de traditionele moraal rond buitenhuwelijkse situaties

10. Niets nieuws onder de zon door Roberto de Mattei

11. Resultaat van de Gezinsynode door Roberto de Mattei

12. Een oude film

13. Een achterdeur naar een Neo-Mozaische praktijk door Mgr. Athanasius Schneider

14. Kardinaal Danneels en het Afrikaans " triomfalisme" door Jeanne Smits

15. Aflaten en het vagevuur in de mottenballen

16.  De paus en theologie
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten


Double click to edit