Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documentenOok in de katholieke Kerk zijn er groepen die erop aandringen dat de Kerk zich moeten aanpassen aan de heidense opvattingen om haar heen die als "modern" en "van de tijd" worden beschouwd. Dit gaat niet alleen in tegen de opdracht van Christus aan de Kerk, het is ook de beste manier om de Kerk snel overbodig en irrelevant te maken. Wie heeft er een behoefte aan een Kerk die zich niet van de wereld onderscheidt. Ter illustratie enkele dingen uit de Anglicaanse kerk zoals ze bericht werden door LifSiteNews.

Bisschoppen van de Kerk van Engeland zijn met pogingen begonnen mensen te recruteren om kerkleiders te worden met de aangegeven doelstelling om een meer LGBT-vriendelijk imago aan de dag te leggen.

Het bisdom van Lichfield heeft een gids uitgegeven met de titel “Welkom en respect voor LGBT+ mensen”. Daar staat in dat “men tegen niemand zou mogen zeggen dat hun seksuele of gender identiteit hen een ongeschikte kandidaat maakt voor het leiderschap in de Kerk”. De gids drukt de hoop uit dat “zij zich, zoals iedereen, aangemoedigd mogen voelen hun diensten te verlenen in de parochieraden, of als kerkvoogden en gebedsleiders bijvoorbeeld, en zij worden aangemoedigd na te gaan of zij roeping hebben tot bevoegde lekenbedieningen en tot gewijde bedieningen.” De ondertekenaars zijn de hoogeerw. dr. Michael Ipgrave van Lichfield, hoogeerw. Mark Rylands van Shrewsbury, hoogeeerw. Geoff Annas van Stafford en de hoogeerw. Clive Gregory van Wolverhampton. Het document dat geschreven is in overleg met een responsgroep van luisterende mensen “die zich identificeren als lesbisch, gay, biseksueel, mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, en heteroseksuelen; alleenstaand en samenlevend; celibatairen en gehuwden”; de gids zegt dat hij geen “omstreden theologische of ethische kwesties” aansnijdt zoals het zegenen van gelijkgeslachtelijke verbintenissen of “huwelijken”, maar zich alleen bezig houdt met het “basisprincipe” dat “iedereen welkom is in Gods Kerk”.

Maar de gids verklaart ook dat “opdringerig vragen naar iemands seksuele praktijken” “bijna altijd ongepast” is en dat het “onaanvaardbaar” is te suggereren dat homoseksualiteit of sekseverschil een teken van onrijpheid is of een gebrek aan geloof, standpunten die blijkbaar uitsluiten dat men de trouw aan de kerkelijke leer van een potentiële kerkleider zou beoordelen.
Bijna aan het eind van het document geven de bisschoppen toe dat het nieuwe initiatief een poging is  “de opvatting tegen te gaan dat de Kerk homofoob en transfoob is”.

De gids is een vervolg op de beslissingen van de Kerk van Engeland in het verleden die instemmen met het verbod op hersteltherapie voor mensen die ongewild een aantrekking voelen tot hetzelfde geslacht. die vragen om een nieuwe liturgie om transgender gelovigen te vieren, en die priesters en bisschoppen toestaan “celibataire” gelijkgeslachtelijke relaties aan te gaan.

De Kerk heeft ook gezegd dat scholen de kinderen moeten bemoedigen om “de vele mantels van identiteit uit te proberen” door zich te kleden als de andere sekse, en vorig jaar oktober zei Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury van de Kerk van Engeland, dat hij “geen goed antwoord” had op de vraag of homoseksuele handelingen zondig zijn.

De Kerk van Engeland heeft zich van de katholieke Kerk afgescheiden in 1534 en is afgescheiden gebleven in de geschiedenis die erop volgt. De katholieke leer zegt dat de homoseksuele neiging “een objectieve ongeordendheid” is, dat homoseksuele handelingen “in zich ongeordend zijn” en dat zij “onder geen enkele omstandigheid” kunnen worden goedgekeurd.

Veel mensen geloven dat de diverse afwijkingen van de traditionele leer mogelijke leden vervreemdt in plaats van hen aan te trekken. De Britse Spectator citeert recente bevindingen van de British Social Attitudes Survey (BSAS) en concludeert daaruit dat “het Anglicanisme sneller achteruitgaat dan enige andere grotere denominatie. Met het huidige percentage van achteruitgang stelt men vast dat zij uit Engeland verdwijnt rond 2033.

Vertaling uit LifeSiteNews
C. Mennen pr

IN EEN NIEUWE “DIVERSITEITSDRIVE”
ZOEKT DE KERK VAN ENGELAND TRANSGENDER PRIESTERS