Brieven uit Siena van Victoria Bonelli
Sinds enige tijd schrijft een studente communicatiewetenschappen uit Wenen brieven aan prominente kerkelijke persoonlijkheden onder de titel brieven uit Siena. Wij hebben er enkele voor u vertaald:


Brief aan kardinaal Kasper

Brief aan bisschop Bode van Osnabrück

Brief aan kardinaal Marx van München
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten