Als een duvel in een wijwatervat
Het journalistiek niveau van het Brabants Dagblad hield al niet over maar het is nu dank zij een bijdrage de Henri van der Steen (ik had nog nooit van hem gehoord maar hij afficheert zich als “kunstredacteur” van het BD) tot een dieptepunt gedaald. In een column, getiteld “Kindermisbruik in Tilburg”, geeft hij af op een initiatief van pastoor Harm Schilder om bij de kerk van de Ringbaan West een peuterspeelzaal te beginnen in een katholieke setting. Hij vindt dat er daarmee een “poging [wordt] gedaan peuters het hoofdje gek te maken met katholieke dogmatiek” en noemt het initiatief “kindermisbruik”. En passant beschrijft hij pastoor Schilder als “onze uit de Middeleeuwen afkomstige plaatsgenoot die vermoedelijk nog steeds denkt dat de wereld 6000 jaar oud is”. Dan nog een sneer naar kardinaal Eijk omdat hij voor de kinderbiecht heeft gepleit. Daarbij denkt van der Steen geheel ten onrechte dat kardinaal Eijk de “baas” is van de pastoor Schilder. Maar enfin, kennis van zaken is voor het journalistenvak al lang niet meer vereist.

Van der Steen slaat zo wild om zich heen met allerlei uitspraken dat mij spontaan de Belgische zegswijze voor de geest komt: hij gedraagt zich als duvel in een wijwatervat. Immers van de duvel is het gemeenzaam bekend dat hij zeer allergisch is voor wijwater en mocht een duvel in een wijwatervat terecht komen, dan zal hij wild gaan spartelen om er zo vlug mogelijk uit te komen. Op dezelfde wijze spartelt de heer van der Steen tamelijk wezenloos maar verbeten om het katholieke wijwater waarmee hij geconfronteerd wordt van zich af te slaan. Hij gaat maar door…

De peuterleidsters die met de kinderen naast het spel ook een kruisteken maken en een klein gebedje bidden (Play + Pray) worden “fundamentalisten” genoemd die “jonge mensjes menen te mogen indoctrineren met hun heilsboodschappen”.
De grote conclusie van de kunstredacteur is: “Religie is net zo ongezond als alcohol; het benevelt de vaardigheid om zelf na te denken.”

Ik vraag me af wat het denken van de heer van der Steen eigenlijk bepaalt of liever waardoor het gehinderd wordt. Het wordt bij hem zeker niet gehinderd door religie en naar ik aanneem heeft hij het onderhavige stukje ook niet onder invloed van alcohol geschreven. Echter van enige vorm van denken, van echte intellectualiteit geef het stukje geen blijk. Eerder van het tegendeel. Niemand hoeft van mij religieus te zijn. Een a-religieus iemand kan zijn kinderen niet religieus opvoeden maar te denken, wat de heer van der Steen lijkt te doen, dat je kinderen waardevrij zou kunnen opvoeden, is voor ieder weldenkend mens volkomen absurd. Zoals een kind leert praten van zijn ouders, zo leert het ook al in zijn vroegste jeugd de waarden of onwaarden van de ouders. En die ouders, ook de heer van der Steen, zullen erop uit zijn hun waarden op hun kinderen over te dragen en kiezen daarvoor het voor hen geschikte onderwijs of ze oefenen zoveel druk uit op dat onderwijs dat ze de waarden, die de heer van der Steen voorstaat, zullen omarmen al dan niet met behulp van de wetgever.

De heer van der Steen zal zich zelf tamelijk liberaal en ruimdenkend vinden maar in feite is hij veel fundamentalistischer dan pastoor Harm Schilder en zijn leidsters. Deze vragen alleen de ruimte voor katholieke mensen om katholiek te zijn en hun kinderen katholieke waarden mee te geven. De heer van der Steen wil iedere mens in zijn atheïstische keurslijf dwingen en of dat de vaardigheid tot denken bevordert…..? Hijzelf geeft er in ieder geval geen blijk van.
Nog even dit… Als meneer van der Steen werkelijk kunstredacteur is en een beetje kennis heeft van de Europese kunst, dan weet hij dat er op het gebied van literatuur, schilder- en beeldhouwkunst, en ook op het gebied van muziek door diepchristelijke kunstenaars misschien wel grotere prestaties zijn geleverd dan door hun atheïstische collega’s. Zou meneer van der Steen werkelijk denken dat aan al die uitingen van kunst geen denken ten grondslag ligt? Denk eens na, meneer van der Steen, misschien is het christendom nog niet zo slecht om zindelijk te kunnen denken!

Oss 17 februari 2016

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten